Vergoeding spraakvervangende hulpmiddelen

Wat krijgt u vergoed voor spraakvervangende hulpmiddelen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Spraakvervangende hulpmiddelen krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U komt voor vergoeding in aanmerking als u niet met behulp van spraak kunt communiceren. Met de apparatuur kunt u op een directe manier aan gesprekken deelnemen. U kunt bijvoorbeeld denken aan letter- of symbolensets en draagbare communicators.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: spraakvervangende hulpmiddelen.

U moet altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen als u naar een leverancier gaat. U moet een medische diagnose van uw behandelend arts insturen. Hierin geeft de arts aan welke beperkingen er zijn en waarom u deze voorziening nodig hebt. Ook het advies van een logopedist of ergotherapeut en een offerte van uw leverancier moet u hierbij insturen.

U leent dit hulpmiddel. Is het hulpmiddel niet goed meer? Dan kunt u deze laten vervangen. U moet hiervoor eerst toestemming aan ons vragen. Hiervoor moet u een offerte hebben van de leverancier waarbij een toelichting zit over de reden van de vervanging.

Hebt u het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZ. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice