Vergoeding spraakvervangende hulpmiddelen

Wat krijgt u vergoed voor spraakvervangende hulpmiddelen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Spraakvervangende hulpmiddelen krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U komt voor vergoeding in aanmerking als u niet met behulp van spraak kunt communiceren. Met de apparatuur kunt u op een directe manier aan gesprekken deelnemen. U kunt bijvoorbeeld denken aan letter- of symbolensets en draagbare communicators.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor spraakvervangende hulpmiddelen? Vind een leverancier bij u in de buurt.

U moet altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen als u naar een leverancier gaat. U moet een medische diagnose van uw behandelend arts insturen. Hierin geeft de arts aan welke beperkingen er zijn en waarom u deze voorziening nodig hebt. Ook het advies van een logopedist of ergotherapeut en een offerte van uw leverancier moet u hierbij insturen.

U leent dit hulpmiddel. Is het hulpmiddel niet goed meer? Dan kunt u deze laten vervangen. U moet hiervoor eerst toestemming aan ons vragen. Hiervoor moet u een offerte hebben van de leverancier waarbij een toelichting zit over de reden van de vervanging.

Hebt u het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZ. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven