Vergoeding spraakvervangende hulpmiddelen

Wat krijgt u vergoed voor spraakvervangende hulpmiddelen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Spraakvervangende hulpmiddelen krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U komt voor vergoeding in aanmerking als u niet met behulp van spraak kunt communiceren. Met de apparatuur kunt u op een directe manier aan gesprekken deelnemen. U kunt bijvoorbeeld denken aan letter- of symbolensets en draagbare communicators.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico. te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering. te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor spraakvervangende hulpmiddelen? Vind een leverancier bij u in de buurt.

U moet altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen als u naar een leverancier gaat. U moet een medische diagnose van uw behandelend arts insturen. Hierin geeft de arts aan welke beperkingen er zijn en waarom u deze voorziening nodig heef. Ook het advies van een logopedist of ergotherapeut en een offerte van uw leverancier moet u hierbij insturen.

U leent dit hulpmiddel. Is het hulpmiddel niet goed meer? Dan kunt u deze laten vervangen. U moet hiervoor eerst toestemming aan ons vragen. Hiervoor moet u een offerte hebben van de leverancier waarbij een toelichting zit over de reden van de vervanging.

Heeft u het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZ. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.