Vergoeding sta-orthese

Wat krijgt u vergoed voor een sta-orthese? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een sta-orthese krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U komt in aanmerking voor vergoeding van een sta-orthese als u een dwarslaesie, quadriplegie of tetraplegie hebt.

U hebt wel een voorschrift nodig van de medisch specialist, waarin staat welke voorziening u nodig hebt.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: sta-orthese.

Voordelen als u naar een gecontracteerde leverancier gaat:

  • Een erkende en gediplomeerde leverancier
  • Een hulpmiddel dat voldoet aan de kwaliteitseisen die gelden
  • Een levering van de orthese binnen 3 werkdagen na de intake
  • Een garantie van 5 jaar op een nieuwe orthese
  • Een garantie van 1 jaar op de zitbroek, oprolgordels en bedieningsschakelaar
  • Een uitgebreide uitleg bij de eerste aflevering

U hebt een voorschrift nodig van de medisch specialist, waarin staat welke voorziening u nodig hebt.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Aangepaste hulpmiddelen die niet geschikt zijn om nog door iemand anders gebruikt te worden, worden uw eigendom. Overige sta-orthesen leent u.

Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Hebt u het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZ. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen bepalen of we uw zorg vergoeden en voor welk bedrag.

Op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u in Mijn CZ.

CZ Klantenservice