Vergoeding sta-orthese

Wat krijgt u vergoed voor een sta-orthese? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een sta-orthese krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U hebt wel een voorschrift nodig van de medisch specialist, waarin staat welke voorziening u nodig hebt.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2021 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Ontvangt u de sta-orthese in bruikleen? Dan betaalt u geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor een sta-orthese? Vind een leverancier bij u in de buurt. U hebt een voorschrift nodig van de medisch specialist, waarin staat welke voorziening u nodig hebt.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier?

Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Aangepaste hulpmiddelen

Aangepaste hulpmiddelen die niet geschikt zijn om nog door iemand anders gebruikt te worden, worden uw eigendom. Overige sta-orthesen leent u. 

Hebt u geen goed hulpmiddel meer?

Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Hebt u het hulpmiddel in bruikleen niet meer nodig?

Neem dan contact op met uw leverancier. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven