Vergoeding sta-orthese

Wat krijgt u vergoed voor een sta-orthese? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een sta-orthese krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U komt in aanmerking voor vergoeding van een sta-orthese als u een dwarslaesie, quadriplegie of tetraplegie hebt.

De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. Daarbij hebt u een voorschrift nodig van de medisch specialist, waarin staat welke voorziening u nodig hebt.

De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Daarnaast vindt u in het Reglement Hulpmiddelen per vergoeding welke eisen wij stellen aan niet-gecontracteerde leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U betaalt geen eigen risico, behalve als het hulpmiddel individueel wordt aangepast en het niet meer geschikt is om nog door iemand anders gebruikt te worden.

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna uit uw vrijwillig eigen risico betaald. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: sta-orthese.

Voordelen als u naar een gecontracteerde leverancier gaat:

  • een erkende en gediplomeerde leverancier
  • een hulpmiddel dat voldoet aan de kwaliteitseisen die gelden
  • een levering van de orthese binnen 3 werkdagen na de intake
  • een garantie van 5 jaar op een nieuwe orthese
  • een garantie van 1 jaar op de zitbroek, oprolgordels en bedieningsschakelaar
  • een uitgebreide uitleg bij de eerste aflevering

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Aangepaste hulpmiddelen die niet geschikt zijn om nog door iemand anders gebruikt te worden, worden uw eigendom. Overige sta-orthesen leent u.

Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Hebt u het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZ, telefoonnummer (013) 594 93 28. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.