Vergoeding stemprothese en tracheostomahulpmiddelen

Wat krijgt u vergoed voor een stemprothese en tracheostomahulpmiddelen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een stemprothese en tracheostomahulpmiddelen krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U komt voor vergoeding van een stemprothese en tracheostomahulpmiddelen in aanmerking als u een operatie hebt gehad waarbij het strottenhoofd is verwijderd.

De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. Daarbij hebt u een voorschrift nodig van de medisch-specialist, waarin staat welke voorziening u nodig hebt.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. Alle leveranciers leveren door heel Nederland. U kunt uw selectie verfijnen op: spraakversterkers of trachea canule.

Er mogen maximaal 3 stuks tegelijkertijd in gebruik zijn. Mocht u meer dan 3 stuks nodig hebben, dan kunt u hiervoor een akkoordverklaring aanvragen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Dit hulpmiddel wordt uw eigendom. Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.