Vergoeding stemprothese en tracheostoma

Wat krijgt u vergoed voor een stemprothese en tracheostoma? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een stemprothese en tracheostomahulpmiddelen krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U komt voor vergoeding van een stemprothese en tracheostomahulpmiddelen in aanmerking als u een operatie heeft gehad waarbij het strottenhoofd is verwijderd.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385  per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan heeft, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier met een contract voor uw hulpmiddel:

U heeft een voorschrift nodig van de medisch specialist, waarin staat welke voorziening u nodig heeft.

Er mogen maximaal 2 stuks tracheostoma beschermers tegelijkertijd in gebruik zijn. Mocht u meer dan 2 stuks nodig hebben, dan kunt u hiervoor een akkoordverklaring aanvragen.

Gaat u naar een leverancier zonder contract? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Dit hulpmiddel wordt uw eigendom. Heeft u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier met een contract. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.