Vergoeding aangepaste stoel

Wat krijgt u vergoed voor een aangepaste stoel? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een aangepaste stoel vergoeden wij uit uw basisverzekering. U komt in aanmerking voor vergoeding als u problemen hebt bij het zitten en u geen gebruik kunt maken van een stoel die voldoet aan de normale ergonomische eisen. U komt niet in aanmerking voor vergoeding als er alleen sprake is van vetzucht (obesitas), reuzen- of dwerggroei, problemen bij staan, problemen bij lopen of rugpijn in de lage rug.

De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: aangepaste stoelen.

U moet altijd toestemming aan ons vragen als u naar een leverancier gaat.

  • vraag uw medisch specialist om een medische diagnose. De medisch specialist moet daarbij aangeven welke beperkingen er zijn en welke voorziening u nodig hebt. Dit moet eventueel worden aangevuld met een uitgebreide motivatie van de ergotherapeut
  • vraag de leverancier om een offerte
  • download het aanvraagformulier en stuur het ingevulde formulier naar:

CZ
t.a.v. Medische Beoordelingen
Postbus 90152
5000 LD Tilburg

Hebt u geen goede aangepaste stoel meer? Dan kunt u deze laten vervangen. Vraag dan eerst een akkoordverklaring aan bij ons. U heeft een offerte van uw leverancier nodig met een toelichting op de reden van vervanging. Als de aanvraag anders is dan de vorige aanvraag, moet u er een ergotherapeutisch verslag bij doen met de reden van vervanging. Als het om een kinderstoel gaat, moet de medisch specialist de reden van vervanging aangeven.

Hebt u de stoel niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan onze afdeling Medische Beoordelingen, telefoonnummer (013) 594 93 28. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.