Vergoeding aangepaste stoel

Wat krijgt u vergoed voor een aangepaste stoel? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een aangepaste stoel vergoeden wij uit uw basisverzekering. U komt in aanmerking voor vergoeding als u problemen heeft bij het zitten en u geen gebruik kunt maken van een stoel die voldoet aan de normale ergonomische eisen. U komt niet in aanmerking voor vergoeding als er alleen sprake is van vetzucht (obesitas), reuzen- of dwerggroei, problemen bij staan, problemen bij lopen of rugpijn in de lage rug.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico. te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering. te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor aangepaste stoelen? Vind een leverancier bij u in de buurt.

Uw leverancier beoordeelt namens ons of u recht heeft op een aangepaste stoel.

Heeft u geen goede aangepaste stoel meer? Dan kunt u deze laten vervangen. Uw leverancier vraagt eerst een akkoordverklaring bij ons aan. En stuurt ons een offerte met een toelichting op de reden van vervanging. Als de aanvraag anders is dan de vorige aanvraag, moet u er een ergotherapeutisch verslag bij doen met de reden van vervanging. Als het om een kinderstoel gaat, moet de medisch specialist de reden van vervanging aangeven.

U leent de stoel. Heeft u de stoel niet meer nodig? Neem dan altijd contact op met uw leverancier. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.