Vergoeding aangepaste stoel

Wat krijgt u vergoed voor een aangepaste stoel? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een aangepaste stoel vergoeden wij uit uw basisverzekering. U komt in aanmerking voor vergoeding als u problemen hebt bij het zitten en u geen gebruik kunt maken van een stoel die voldoet aan de normale ergonomische eisen. U komt niet in aanmerking voor vergoeding als er alleen sprake is van vetzucht (obesitas), reuzen- of dwerggroei, problemen bij staan, problemen bij lopen of rugpijn in de lage rug.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: aangepaste stoelen.

U moet altijd toestemming aan ons vragen als u naar een leverancier gaat.

 • Vraag uw medisch specialist (uw revalidatie-arts, reumatoloog, orthopeed of neuroloog) om een medische diagnose. De medisch specialist moet daarbij aangeven welke beperkingen er zijn en welke voorziening u nodig hebt. Dit moet eventueel worden aangevuld met een uitgebreide motivatie van de ergotherapeut
 • Vraag de leverancier om een offerte
 • Download het aanvraagformulier en stuur het ingevulde formulier naar onze afdeling Medische Beoordelingen:
  CZ
  t.a.v. Medische Beoordelingen
  Postbus 90152
  5000 LD Tilburg.

Hebt u geen goede aangepaste stoel meer? Dan kunt u deze laten vervangen. Vraag dan eerst een akkoordverklaring aan bij ons. U hebt een offerte van uw leverancier nodig met een toelichting op de reden van vervanging. Als de aanvraag anders is dan de vorige aanvraag, moet u er een ergotherapeutisch verslag bij doen met de reden van vervanging. Als het om een kinderstoel gaat, moet de medisch specialist de reden van vervanging aangeven.

Hebt u de stoel niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZ. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.

CZ Klantenservice