Vergoeding stoppen met roken

Eén keer per jaar krijgt u begeleiding vergoed uit uw basisverzekering. Medicijnen krijgt u maximaal 3 maanden vergoed.

Uw vergoeding in het kort

Basisverzekering

  • Begeleiding: 1 x per jaar
  • Medicijnen: maximaal 3 maanden

Aanvullende verzekering

Geen extra vergoeding 

Eigen risico

U betaalt geen Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2021 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.
 bij zorgverleners met contract

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Wat krijgt u vergoed?

Begeleiding

Eén keer per jaar krijgt u individuele begeleiding of groepsbegeleiding volledig vergoed. Dat kan op locatie, telefonisch of online.

Medicijnen en nicotinevervangende middelen

Vindt uw stopcoach dat u medicijnen of nicotinevervangende middelen nodig hebt? Dan krijgt u deze maximaal 3 maanden vergoed:

  • Bupropion (Zyban)
  • Varenicline (Champix)
  • Nortriptyline (Nortrilen)
  • Nicotinevervangende middelen zoals pleisters, zuigtabletten, smelttabletten en kauwgom

Waar kunt u terecht?

Begeleiding

U kunt terecht bij gekwalificeerde begeleiders. Vind een zorgverlener bij u in de buurt. Zoek op: stoppen met roken. Soms kunt u ook bij uw huisarts terecht. Vraag uw huisarts wat er mogelijk is.

Wilt u naar een begeleider zonder contract? Dan krijgt u misschien minder vergoed. En betaalt u wél eigen risico. U krijgt géén vergoeding als de stopcoach niet is aangesloten bij het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken.

Medicijnen

Volgt u een programma bij het Rode Kruis ziekenhuis of een gekwalificeerde stoppen-met-roken begeleidingsapotheek? Dan krijgt u van hen uw medicijnen of nicotinevervangende middelen.

Stopt u met roken onder begeleiding van uw huisarts of een zorgverlener zonder contract? Dan bestelt u zelf uw medicijnen. Dit kan bij:

Vraag uw arts om 'SMR' op het recept te schrijven. Gaat u naar een andere apotheek? Dan krijgt u misschien minder vergoed. En betaalt u wél eigen risico.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven