Vergoeding stoppen met roken

Wat krijgt u vergoed voor de begeleiding en hulpmiddelen bij het stoppen met roken? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Wilt u stoppen met roken? Dan kunt u hierbij begeleid worden. Voor deze begeleiding en de bijbehorende medicijnen of nicotinevervangende middelen krijgt u één keer per jaar een vergoeding uit uw basisverzekering.

Vergoeding voor begeleiding

U krijgt de vergoeding voor begeleiding als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. 

Hebben we geen afspraken gemaakt met uw huisarts, ziekenhuis, verloskundige, GZ-psycholoog of geregistreerde stoppen-met-rokenbegeleider? Dan krijgt u een lagere vergoeding. Gaat u naar een andere zorgverlener? Dan krijgt u geen vergoeding. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Vergoeding voor medicijnen of nicotinevervangende middelen

U krijgt een vergoeding voor de volgende medicijnen of nicotinevervangende middelen als deze volgens uw begeleider bij uw behandeling horen.

Medicijnen:

 • Bupropion (Zyban)
 • Varenicline (Champix)
 • Nortriptyline (Nortrilen)

Nicotinevervangende middelen:

 • Pleisters
 • Zuigtabletten
 • Smelttabletten
 • Kauwgom

U krijgt de vergoeding als u naar ApotheekZorg of Thuisapotheek gaat. Met deze twee apotheken hebben wij afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Volgt u een stoppen-met-rokenprogramma bij apotheek Pillen en Praten of Zorroo Zorggroep? Dan krijgt u ook een vergoeding voor medicijnen of nicotinevervangende middelen.

Kiest u voor een andere apotheek? Dan krijgt u een lagere vergoeding. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2018 blijft het verplicht eigen risico € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

 • Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener. U kunt zoeken op: stoppen met roken.
 • Medicijnen moeten altijd zijn voorgeschreven door uw huisarts. Nicotinevervangende middelen mogen ook door andere zorgverleners voorgeschreven worden.
 • De levering van uw medicijnen of nicotinevervangende middelen kan verschillen:
  • Schrijft uw huisarts de medicijnen of middelen voor? Zorg dan dat deze het recept naar ApotheekZorg of Thuisapotheek stuurt. Vraag uw huisarts ook SMR (stoppen met roken) op het recept te zetten. Daarna wordt alles bij u thuis bezorgd.
  • Bestelt een andere zorgverlener de nicotinevervangende middelen bij ApotheekZorg of Thuisapotheek? Dan krijgt u misschien een ingevuld formulier mee. Dit formulier verstuurt u naar ApotheekZorg of Thuisapotheek. Daarna worden de middelen bij u thuisbezorgd.
  • Volgt u een stoppen-met-rokenprogramma bij apotheek Pillen en Praten of Zorroo Zorggroep? Dan zorgen zij ervoor dat u uw medicijnen of nicotinevervangende middelen krijgt.