Vergoeding stoppen met roken

Wilt u stoppen met roken? Daar helpt CZ u graag bij. Uw basisverzekering vergoedt begeleiding en medicijnen om u daarbij te helpen.

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt één keer per jaar vanuit uw basisverzekering een vergoeding voor begeleiding bij het stoppen met roken. Soms krijgt u vanuit uw basisverzekering ook de voorgeschreven medicijnen vergoed.

Stoppen met roken begeleiding en medicijnen vergoed

Stopt u met roken in een intensief traject met een stopcoach? Dan krijgt u een vergoeding uit de basisverzekering voor individuele begeleiding of groepsbegeleiding . Zowel voor begeleiding op locatie, telefonisch of online.

Vindt uw behandelaar dat medicijnen nodig zijn voor uw behandeling? Dan krijgt u bij intensieve begeleiding deze medicijnen en nicotinevervangende middelen vergoed (maximaal 3 maanden):

  • Bupropion (Zyban)
  • Varenicline (Champix)
  • Nortriptyline (Nortrilen)
  • Nicotinevervangende middelen, zoals pleisters, zuigtabletten, smelttabletten en kauwgom

U krijgt de vergoeding als u de medicijnen of nicotinevervangende middelen bestelt bij Apotheek Zorg of de Thuisapotheek. Kiest u voor een andere apotheek? Dan krijgt u een lagere vergoeding. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Volgt u een stoppen-met-rokenprogramma bij Zorroo Zorggroep, het Rode Kruis ziekenhuis of één van de gekwalificeerde stoppen-met-roken begeleidingsapotheken? Dan krijgt u van hen uw medicijnen of nicotinevervangende middelen.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Voor intensieve begeleiding bij stoppen met roken kunt u terecht bij gekwalificeerde begeleiders. Zoek op "stoppen met roken" in de CZ Zorgvinder. Soms kunt u ook bij uw eigen huisartsenpraktijk terecht voor (intensieve) begeleiding. Vraag uw huisarts naar de mogelijkheden.

Wilt u toch naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Let er op dat de zorgverlener is aangesloten bij het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. Anders vergoeden we de behandeling niet.

Adviseert uw stopcoach medicijnen? Dan krijgt u van uw huisarts (of een bevoegde verpleegkundige) een recept voor uw medicijnen. Vraag uw arts om "SMR" op het recept te zetten. Vervolgens stuurt u het recept naar Apotheek Zorg of de Thuisapotheek.