Vergoeding stoppen met roken

Wat krijgt u vergoed voor de begeleiding en medicijnen bij het stoppen met roken? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Wilt u graag stoppen met roken, maar lukt dit niet zelf? U krijgt één keer per jaar een vergoeding voor stoppen met roken begeleiding uit de basisverzekering. Soms worden ook de voorgeschreven medicijnen uit de basisverzekering vergoed. Uw vergoeding hangt af van de begeleiding die u krijgt.

 • Vergoeding korte stopadviezen
  Een kort stopadvies is een (éénmalig) stopadvies dat u krijgt van de zorgverlener waar u voor een andere zorgvraag onder behandeling bent. Bijvoorbeeld uw medisch specialist of verloskundige. Voor medicijnen en nicotinevervangende middelen krijgt u bij een kortdurend stopadvies géén vergoeding.
 • Vergoeding intensieve stoppen met roken begeleiding
  Stopt u met roken in een intensief traject met stopcoach? Dan krijgt u een vergoeding uit de basisverzekering voor individuele begeleiding of groepsbegeleiding, op locatie, telefonisch of online.

Bij intensieve begeleiding worden de volgende voorgeschreven medicijnen en nicotinevervangende middelen vergoed als deze volgens uw behandelaar noodzakelijk zijn voor de behandeling:

 • Medicijnen
  Bupropion (Zyban), Varenicline (Champix) en Nortriptyline (Nortrilen)
 • Nicotinevervangende middelen
  Pleisers, zuigtabletten, smelttabletten en kauwgom

U krijgt de vergoeding voor deze medicijnen of nicotinevervangende middelen als u ze afneemt bij ApotheekZorg of Thuisapotheek. Volgt u een stoppen-met-rokenprogramma bij Zorroo Zorggroep, het Rode Kruis ziekenhuis of één van de gekwalificeerde stoppen-met-roken begeleidingsapotheken? Dan krijgt u de medicijnen of nicotinevervangende middelen van hen.

Kiest u voor een andere apotheek? Dan krijgt u een lagere vergoeding. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

In sommige gevallen is een stoppen-met-roken training onderdeel van een zorgprogramma (ketenzorg) via uw huisarts. In dat geval betaalt u geen eigen risico voor de begeleiding, maar wel voor de medicijnen.

Waar kunt u terecht?

 • Kort stopadvies krijgt u van een zorgverlener waar u voor een andere zorgvraag onder behandeling bent. Kort stopadvies wordt gegeven door een huisarts, tandarts, verloskundige GZ-psycholoog, medisch specialist, tandarts, fysiotherapeut of diëtist.
 • Voor intensieve begeleiding kunt u terecht bij gekwalificeerde begeleiders. Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een zorgverlener. U kunt zoeken op stoppen met roken (SMR) – begeleiding. Ook sommige huisartsen bieden intensieve begeleiding aan voor stoppen met roken. Vraag uw huisarts wat de mogelijkheden zijn.
 • Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Let er dan op dan de zorgverlener is aangesloten bij het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. Anders komt de behandeling niet voor vergoeding in aanmerking.
 • Medicijnen moeten altijd zijn voorgeschreven door een (huis)arts of bevoegde verpleegkundige. Nicotinevervangende middelen mogen ook door andere zorgverleners voorgeschreven worden.

De levering van uw medicijnen of nicotinevervangende middelen kan verschillen:

 • Schrijft uw huisarts de medicijnen of middelen voor? Zorg dan dat deze het recept naar ApotheekZorg of Thuisapotheek stuurt. Vraag uw huisarts ook SMR (stoppen met roken) op het recept te zetten. Daarna wordt alles bij u thuis bezorgd.
 • Bestelt een andere zorgverlener de nicotinevervangende middelen bij ApotheekZorg of Thuisapotheek? Dan krijgt u misschien een ingevuld formulier mee. Dit formulier verstuurt u naar ApotheekZorg of Thuisapotheek. Daarna worden de middelen bij u thuisbezorgd.
 • Volgt u een stoppen-met-rokenprogramma bij één van de gekwalificeerde stoppen met roken begeleidingsapotheken, Zorroo Zorggroep, of het Rode Kruis ziekenhuis? Dan zorgen zij ervoor dat u uw medicijnen of nicotinevervangende middelen krijgt.

CZ Klantenservice