Vergoeding stoppen met roken

Eén keer per jaar krijgt u begeleiding vergoed uit uw basisverzekering. Medicijnen krijgt u maximaal 3 maanden vergoed.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

  • Begeleiding: 1 x per jaar
  • Medicijnen: maximaal 3 maanden

Aanvullende verzekering

Geen extra vergoeding

Eigen risico

U betaalt geen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering. bij zorgverleners met contract

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Begeleiding

U kunt terecht bij gekwalificeerde begeleiders. Vind een zorgverlener bij u in de buurt. Zoek op: stoppen met roken. Soms kunt u ook bij uw huisarts terecht. Vraag uw huisarts wat er mogelijk is.,

Gaat u naar een begeleider zonder contract? Dan krijgt u misschien minder vergoed. En betaalt u wél eigen risico. U krijgt géén vergoeding als de stopcoach niet is aangesloten bij het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken.

Medicijnen

Volgt u een programma bij het Rode Kruis ziekenhuis of een gekwalificeerde stoppen-met-roken begeleidingsapotheek? Dan krijgt u van hen uw medicijnen of nicotinevervangende middelen.

Stopt u met roken onder begeleiding van uw huisarts of een zorgverlener zonder contract? Dan bestelt u zelf uw medicijnen. Dit kan bij:

Vraag uw arts om 'SMR' op het recept te schrijven. Gaat u naar een andere apotheek? Dan krijgt u misschien minder vergoed. En betaalt u wél eigen risico.