Vergoeding stottertherapie

Wat krijgt u vergoed voor stottertherapie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Als u stottert, kunt u bij een (gespecialiseerde) logopedist stottertherapie volgen om vloeiender te leren spreken. Deze behandeling valt onder de logopedie die vanuit de basisverzekering wordt vergoed.

Daarnaast is er ook een vergoeding voor stottertherapie mogelijk vanuit onze aanvullende verzekeringen. Het gaat dan om de methodes van Del Ferro, BOMA of het Hausdörfer-instituut voor Natuurlijk Spreken. Hieronder leest u meer over deze vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Voor stottertherapie volgens één van de methodes van Del Ferro, BOMA of het Hausdörfer-instituut voor Natuurlijk Spreken moet u altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen door de verwijzing van uw arts naar ons te sturen. Geef hierbij ook aan bij welk instituut de behandeling plaatsvindt.