Vergoeding tactiele leesapparatuur

Wat krijgt u vergoed voor tactiele leesapparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Tactiele leesapparatuur krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Tactiele leesapparatuur met toebehoren is een brailleregel die een standaard PC of schrijfmachine geschikt maakt voor gebruik door blinden. De braille leesregel vertaalt teksten, gegevens en functies in braille en geeft de brailletekens weer op de leesregel. Wij vergoeden de kosten van deze apparatuur als andere hulpmiddelen voor het lezen van de gedrukte letter u niet helpen.

De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. U moet aan de leverancier een medische diagnose van Stichting Visio, Stichting Bartiméus of Stichting Sensis laten zien.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: tactiele leesapparatuur.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische indicatie van de Stichting Visio, Bartiméus of Sensis samen met de offerte van de leverancier mee.

Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Hebt u het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZ, telefoonnummer (013) 594 93 28. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.