Vergoeding aangepaste tafel

Wat krijgt u vergoed voor een aangepaste tafel? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een vergoeding voor een aangepaste tafel zit in de basisverzekering. U komt in aanmerking voor vergoeding van een in hoogte verstelbare aangepaste tafel als u rolstoelgebruiker bent.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor aangepaste tafels? Vind een leverancier bij u in de buurt.

U moet altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen als u naar een leverancier gaat. U moet een medische diagnose hebben van de arts die u behandelt, waarbij is aangegeven wat uw beperkingen zijn en welke voorziening u nodig hebt. Dit moet worden aangevuld met een uitgebreide motivatie van de ergotherapeut. Als het om een niet-standaard aangepaste tafel gaat, moet u ook een offerte van de leverancier opsturen.

U leent dit hulpmiddel. Als het hulpmiddel niet goed meer is, kunt u deze laten vervangen. U moet hiervoor een akkoordverklaring bij ons aanvragen. U moet een offerte hebben van de leverancier waarbij een toelichting zit over de reden van de vervanging. Als de aanvraag anders is dan uw vorige aanvraag, moet u een schriftelijke toelichting van de ergotherapeut bijvoegen waarin de reden van vervanging wordt toegelicht.

Leent u dit hulpmiddel en hebt u het niet meer nodig? Neem dan altijd contact op met uw leverancier. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven