Vergoeding aangepaste tafel

Wat krijgt u vergoed voor een aangepaste tafel? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een vergoeding voor een aangepaste tafel zit in de basisverzekering. U komt in aanmerking voor vergoeding van een verstelbare tafel als u chronisch bedlegerig bent.

De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: aangepaste tafels.

U moet altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen als u naar een leverancier gaat. U moet een medische diagnose hebben van de arts die u behandelt, waarbij is aangegeven wat uw beperkingen zijn en welke voorziening u nodig hebt. Dit moet worden aangevuld met een uitgebreide motivatie van de ergotherapeut. Als het om een niet-standaard aangepaste tafel gaat, moet u ook een offerte van de leverancier opsturen.

U leent dit hulpmiddel. Als het hulpmiddel niet goed meer is, kunt u deze laten vervangen. U moet hiervoor een akkoordverklaring bij ons aanvragen. U moet een offerte hebben van de leverancier waarbij een toelichting zit over de reden van de vervanging. Als de aanvraag anders is dan uw vorige aanvraag, moet u een schriftelijke toelichting van de ergotherapeut bijvoegen waarin de reden van vervanging wordt toegelicht.

Hebt u het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZ, telefoonnummer (013) 594 93 28. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.