Vergoeding bijzondere tandheelkunde

Wat krijgt u vergoed voor tandheelkunde in bijzondere gevallen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

In bijzondere gevallen krijgt u tandheelkunde vergoed uit de basisverzekering:

  • Als u een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel hebt.
  • Als u een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening hebt die ervoor zorgt dat zonder tandheelkundige zorg uw gebit de normale functie niet kan houden of krijgen, die het zonder de aandoening wel zou hebben gehad.
  • Als u een medische behandeling krijgt die zonder tandheelkundige zorg aantoonbaar onvoldoende resultaat heeft. Bijvoorbeeld in geval van hartaandoeningen, diabetes mellitus, multiple sclerose, longontsteking of oncologische therapieën.Als u bang bent voor de tandarts en hiervoor onder behandeling bent van een angsttandarts.

In de meeste andere gevallen hebt u voor mondzorg een aanvullende verzekering nodig. Zie voor meer informatie mondzorg vanaf 18 jaar.

Gebruik de CZ app en bekijk uw persoonlijke vergoeding voor bijzondere tandheelkunde. Heeft u de CZ app nog niet? Download deze dan direct.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering. € 385 per jaar.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen voor bijzondere tandheelkunde. Voor andere mond- en tandzorg die onderdeel uit kan maken van uw behandeling, betaalt u soms wel een eigen bijdrage.

Bijvoorbeeld: u krijgt een nieuw kunstgebit. U betaalt dan geen eigen bijdrage voor de bijzondere tandheelkunde. Maar u betaalt wel 25% eigen bijdrage voor uw kunstgebit, omdat dit de wettelijke eigen bijdrage is voor een kunstgebit. Via vergoedingen tand- en mondzorg vindt u op welke tand- en mondzorg eigen bijdrages van toepassing zijn.

Waar kunt u terecht voor bijzondere tandheelkunde?

U kunt terecht bij een Centrum Bijzondere Tandheelkunde. Vind een zorgverlener bij u in de buurt.

U hebt vooraf een akkoordverklaring voor bijzondere mondzorg nodig. Let op, alleen uw zorgverlener kan die bij ons aanvragen. Wij beoordelen vervolgens of de kosten voor de behandeling vallen onder de vergoeding 'mondzorg in bijzondere gevallen'. Wordt de aanvraag afgewezen? Dan vergoeden wij alleen de behandeling uit een aanvullende (tandarts)verzekering.

U hebt geen akkoordverklaring nodig als u voor een angstbehandeling met narcose of roesje naar een gecontracteerde zorgverlener met een getekende overeenkomst 'Angstbehandelingen met een narcose' of 'Angstbehandelingen met een roesje' gaat. Gaat u naar een niet gecontracteerde zorgverlener? Dan geven wij geen akkoord voor een angstbehandeling.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde: allesoverhetgebit.nl.