Behandeling tandartsangst

Bent u erg bang voor de tandarts? Dan kunt u een angstbehandeling krijgen bij een gespecialiseerde tandartspraktijk. Daar helpt een gz-psycholoog of angsttandarts u van uw tandartsangst af.

Tandartspraktijk zoeken

25% van de mensen is bang voor de tandarts

Voor ongeveer een kwart van de Nederlanders is een bezoek aan de tandarts geen pretje. Ze krijgen al de rillingen bij de gedachte aan de verdoving, het felle licht of het geluid van de boor.

Sommigen mensen zijn zó bang voor de tandarts, dat ze niet meer gaan. Dat vergroot de kans dat ze klachten krijgen aan hun tanden, kiezen en tandvlees.

Via CZ naar een gespecialiseerde tandartspraktijk

CZ koopt voor mensen met extreme tandartsangst zorg in bij tandartspraktijken en centra voor bijzondere tandheelkunde die gespecialiseerd zijn in de aanpak van tandartsangst. De resultaten van hun angstbehandelingen zijn veelbelovend: de meeste mensen durven daarna gewoon weer naar de tandarts.

Hoe ziet de angstbehandeling eruit?

Bij een angstbehandeling is niet alleen een tandarts betrokken, maar ook een speciaal opgeleide gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) of een zogenoemde angsttandarts.

De angstbehandeling bestaat uit twee stappen:

  1. Het achterhalen en behandelen van de angst: de gz-psycholoog of angsttandarts bespreekt met u hoe de angst is ontstaan en hoe u deze kunt aanpakken. Om u alvast te laten wennen, vindt dit gesprek meestal plaats in de behandelkamer, of soms zelfs in de tandartsstoel.
  2. Het bezoek aan de tandarts: samen met de gz-psycholoog of angsttandarts bepaalt u wanneer u klaar bent voor het echte bezoek aan de tandarts. Eventueel gaat de psycholoog de eerste keren mee. Voor uw tandartsbezoek wordt extra tijd ingepland.

Behandelen of verdoven?

Soms krijgen mensen met tandartsangst een behandeling onder algehele verdoving. Maar dan blijven ze bang voor de tandarts. Daarom stimuleert CZ de échte angst aan te pakken met een angstbehandeling.

Vergoeding

  • De basisverzekering vergoedt de kosten voor de behandeling van de angst. Dit zijn de kosten voor de gesprekken en de kosten voor de extra tijd bij de tandarts. U betaalt hiervoor wel eigen risico en soms ook een eigen bijdrage. Bekijk de vergoeding voor tandheelkunde in bijzondere gevallen.

  • De uiteindelijke behandeling bij de tandarts wordt vergoed als reguliere tandartsbehandeling, meestal uit de aanvullende verzekering. Bekijk de vergoeding voor tandheelkunde tot 18 jaar en vanaf 18 jaar.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde angsttandarts? Dan moet de angsttandarts uw angstbehandeling vooraf bij ons aanvragen. Angstbehandelingen met een narcose of roesje door een niet-gecontracteerde zorgverlener kunnen niet aangevraagd worden. Deze betaalt u volledig zelf.

Maak een afspraak voor een angstbehandeling

Heeft u last van extreme tandartsangst? Neem contact op met een tandartspraktijk bij u in de buurt waarmee wij afspraken hebben gemaakt voor de angstbehandeling (zoek op ‘angstbehandeling’)
Tandartspraktijk zoeken

Verschillende gecontracteerde tandartspraktijken hebben vestigingen op meerdere locaties. Niet alle vestigingen staan op Zorgvinder. Vraag uw praktijk welke vestiging voor u het dichtste bij is.