Vergoeding tandheelkunde tot 18 jaar

Wat krijgt u vergoed voor tandheelkunde tot 18 jaar? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Voor deze vergoeding is in 2018 een voorwaarde gewijzigd t.o.v. 2017.

Basisverzekering

Uw kind heeft mondzorg nodig en moet naar een tandarts, mondhygiënist, Centrum voor Mondzorg of instelling voor jeugdtandverzorging. Wij vergoeden de volgende tandheelkundige behandelingen tot 18 jaar volledig:

 • Jaarlijkse controle tandarts (als meer controles nodig zijn, dan worden deze ook vergoed)
 • De Gewoon Gaaf-methode voor preventieve mondzorg bij kinderen
 • Fluoridebehandeling
 • Een incidenteel consult
 • Tandsteen verwijderen
 • Vullingen
 • Het aanbrengen van een beschermend laklaagje op de bovenkant van de kiezen (sealing)
 • Parodontale zorg
 • Gedeeltelijke of volledige verdoving
 • Behandeling van de tandzenuw
 • Het in oorspronkelijke staat brengen van tanden of kiezen met plastische materialen (restauratie)
 • Uitneembare gebitsprothesen
 • Tandheelkundige (protheses op) implantaten in de tandeloze kaak
 • Chirurgische mondzorg
 • Röntgenfoto's
 • Bijzondere tandheelkunde
 • Implantaten met kronen voor snij- en hoektanden, als deze niet zijn aangelegd of wanneer ze ontbreken als gevolg van een ongeval. In 2017 krijgt u een vergoeding als het implantaat met kroon voor het 23e jaar wordt geplaatst. De tand moet wel al voor de 18e verjaardag van uw kind ontbreken.

Aanvullende verzekering

Uw kind krijgt vanuit de basisverzekering geen vergoeding voor de volgende behandelingen:

 • Kronen, inlays, etsbrug, dummy en wortelkap
 • Implantaten in een niet-tandeloze kaak
 • Reguliere orthodontie
 • Uitwendig bleken (bleken door middel van het aanbrengen van bleekmateriaal)
 • Abonnementskosten bij de tandarts
 • Mondbeschermers

Wilt u toch voor uw kind een vergoeding voor deze behandelingen? Kinderen onder de 18 jaar hebben dezelfde aanvullende (tandarts)verzekering als een van de ouders. Uw kind kan voor deze behandelingen een vergoeding krijgen vanuit de aanvullende (tandarts)verzekering. Dit geldt alleen niet voor het bleken van de tanden en de abonnementskosten bij de tandarts.

U krijgt bij de basis- en aanvullende verzekering maximaal het wettelijk tarief vergoed:

Wettelijke tarievenlijst t/m 28 februari 2017
Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 maart 2017

Voor sommige behandelingen betaalt u materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vindt u in de referentielijst. Zo kunt u zien of uw mondzorgverlener gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Referentielijst vanaf 1 januari 2018
Referentielijst vanaf 1 maart 2017
Referentielijst t/m 28 februari 2017

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener. Vind een tandarts of mondhygiënist.

U moet vooraf een akkoordverklaring bij ons aanvragen voor een volledige verdoving, (protheses op) implantaten, kaakoverzichtsfoto en bijzondere tandheelkunde.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde: www.allesoverhetgebit.nl.