Vergoeding tandheelkunde vanaf 18 jaar

Wat krijgt u vergoed voor tandheelkunde vanaf 18 jaar? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Sommige mondzorg vanaf 18 jaar wordt (gedeeltelijk) vergoed uit de basisverzekering:

Aanvullende verzekering

In de meeste gevallen krijgt u voor mondzorg vanaf 18 jaar alleen een vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering. U kunt voor deze zorg terecht bij een tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus of parodontoloog. De vergoeding verschilt per aanvullende verzekering.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

U krijgt geen vergoeding voor het bleken van de tanden, keuringsrapporten of voor de abonnementskosten bij de tandarts. Bij een abonnement rekent de tandarts een vast bedrag voor een bepaalde periode. Hiervoor ontvangt u mondzorg die u nodig hebt, zonder dat u per losse behandeling betaalt.

U krijgt bij de basis- en aanvullende verzekering maximaal het wettelijk tarief vergoed:

Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 januari 2018
Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 maart 2017
Wettelijke tarievenlijst t/m 28 februari 2017

Voor sommige behandelingen betaalt u materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vindt u in de referentielijst. Zo kunt u zien of uw mondzorgverlener gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Referentielijst vanaf 1 januari 2018
Referentielijst vanaf 1 maart 2017
Referentielijst t/m 28 februari 2017

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus. Vind een zorgverlener.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde: 

Allesoverhetgebit

Preventieve controle