Vergoeding tandheelkunde vanaf 18 jaar

Wat krijgt u vergoed voor tandheelkunde vanaf 18 jaar? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Sommige mondzorg vanaf 18 jaar wordt (gedeeltelijk) vergoed uit de basisverzekering:

Aanvullende verzekering

In de meeste gevallen krijgt u voor mondzorg vanaf 18 jaar alleen een vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering. U kunt voor deze zorg terecht bij een tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus of parodontoloog. De vergoeding verschilt per aanvullende verzekering.

  1. Vergoeding

U krijgt geen vergoeding voor het bleken van de tanden, keuringsrapporten of voor de abonnementskosten bij de tandarts. Bij een abonnement rekent de tandarts een vast bedrag voor een bepaalde periode. Hiervoor ontvangt u mondzorg die u nodig hebt, zonder dat u per losse behandeling betaalt.

U krijgt bij de basis- en aanvullende verzekering maximaal het wettelijk tarief vergoed:

Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 januari 2019
Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 januari 2018

Voor sommige behandelingen betaalt u materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vindt u in de referentielijst. Zo kunt u zien of uw tandarts of orthodontist gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Referentielijst vanaf 1 januari 2019
Referentielijst vanaf 1 januari 2018

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus. Vind een zorgverlener.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde:

Hoe snel kunt u terecht bij: mondzorg?

Hebt u mondzorg nodig? Hiervoor hebben wij de volgende afspraken over wachttijden en bereikbaarheid gemaakt:

  • Bij een acute behoefte aan mondzorg krijgt u de noodzakelijke zorg uiterlijk binnen één uur.
  • Is de mondzorg dringend en kan de zorg wel een paar uur maar niet veel langer wachten? Dan krijgt u de noodzakelijke zorg binnen 24 uur.
  • U kunt binnen 3 weken terecht voor een eerste controle wanneer er geen spoed is.
  • Een behandeling die geen spoed heeft, start binnen 3 weken.
  • Bij acute of niet-acute maar wel dringende mondzorg kunt u binnen een reistijd van maximaal 30 minuten terecht bij een zorgverlener.
  • Voor mondzorg zonder spoed kunt u binnen een reistijd van maximaal 45 minuten terecht bij een zorgverlener. In 80% van de situaties kunt u de zorgverlener binnen 30 minuten bereiken.

Nog vragen? We zijn er voor u