Vergoeding bijzondere tandheelkunde

Wat krijgt u vergoed voor tandheelkunde in bijzondere gevallen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

In bijzondere gevallen krijgt u tandheelkunde vergoed uit de basisverzekering:

  • Als u een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel hebt.
  • Als u een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening hebt die ervoor zorgt dat zonder tandheelkundige zorg uw gebit de normale functie niet kan houden of krijgen, die het zonder de aandoening wel zou hebben gehad.
  • Als u een medische behandeling krijgt die zonder tandheelkundige zorg aantoonbaar onvoldoende resultaat heeft. Bijvoorbeeld in geval van hartaandoeningen, diabetes mellitus, multiple sclerose, longontsteking of oncologische therapieën.
  • Als u bang bent voor de tandarts en hiervoor onder behandeling bent van een angsttandarts.

In de meeste andere gevallen hebt u voor mondzorg een aanvullende verzekering nodig. Zie voor meer informatie mondzorg vanaf 18 jaar.

Gebruik de CZ app en bekijk uw persoonlijke vergoeding voor bijzondere tandheelkunde. Heeft u de CZ app nog niet? Download deze dan direct.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen voor bijzondere tandheelkunde. Voor andere mond- en tandzorg die onderdeel uit kan maken van uw behandeling, betaalt u soms wel een eigen bijdrage.

Bijvoorbeeld: u krijgt een nieuw kunstgebit. U betaalt dan geen eigen bijdrage voor de bijzondere tandheelkunde. Maar u betaalt wel 25% eigen bijdrage voor uw kunstgebit, omdat dit de wettelijke eigen bijdrage is voor een kunstgebit. Via vergoedingen tand- en mondzorg vindt u op welke tand- en mondzorg eigen bijdrages van toepassing zijn.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een Centrum Bijzondere Tandheelkunde. Vind een zorgverlener bij u in de buurt.

U moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Deze toestemming moet uzelf of uw zorgverlener schriftelijk bij ons aanvragen. Stuur een toelichting van uw medische indicatie en het behandelplan van de behandelend tandarts of kaakchirurg mee met de aanvraag. Dan beoordelen wij of de kosten voor de behandeling vallen onder de vergoeding mondzorg in bijzondere gevallen.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde: allesoverhetgebit.nl.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven