Vergoeding thuisdialyse

Wat krijgt u vergoed voor thuisdialyse? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed

U krijgt thuisdialyse vergoed uit de basisverzekering. De vergoeding geldt voor de apparatuur voor thuisdialyse, het onderhoud van deze apparatuur, de vloeistoffen voor het verrichten van de dialyse en eventuele woningaanpassingen voor zover andere regelingen (zoals Wmo) daarin niet voorzien. De specialist van het dialysecentrum beoordeelt of thuisdialyse geschikt voor u is. Voor dialyse in het ziekenhuis geldt een andere vergoeding.

Ook krijgt u een onkostenvergoeding bijvoorbeeld voor stroomkosten. U kunt deze kosten maandelijks declareren via het declaratieformulier. Omdat de vergoeding onder de basisverzekering valt, betaalt u wel eigen risico. Hoe hoog de onkostenvergoeding is hangt af van hoe vaak u dialyseert:

Soort dialyse Vergoeding
CAPD € 28,72 per week
CCPD (APD) € 40,38 per week
CAPD/CCPD € 62,30 per week
Thuishemodialyse, 1 tot 3 keer per week € 45,86 per week
Thuishemodialyse, om de dag € 59,70 per week
Thuishemodialyse, 4 tot 5 keer per week € 73,53 per week
Thuishemodialyse, 6 tot 7 keer per week € 96,09 per week

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico. te betalen.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht voor thuisdialyse?

U kunt terecht bij een dialysecentrum met een contract. Vind een dialysecentrum bij u in de buurt.

U moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen door een brief naar ons op te sturen van uw behandelend arts. In deze brief staat welke soort dialyse u gaat doen, waar u dit doet en onder wiens verantwoordelijkheid.

Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een dialysecentrum. Zij beoordelen dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Al een diagnose? Doe de keuzehulp

Vaak zijn er verschillende behandelingen mogelijk. De keuzehulp zet al uw opties op een rij, met de voor- en nadelen die daarbij horen. Vul uw wensen in en bespreek de resultaten met uw arts. Zo kiest u samen de behandeling die bij ú past.