Vergoeding vaccinaties

Wat krijgt u vergoed voor vaccinaties? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Voor vaccinaties kunt u vanuit onze aanvullende verzekeringen een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen. Als u recht hebt op een vergoeding voor een vaccinatie, vergoeden we zowel de kosten van de entstof als de kosten van het vaccineren. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  1. U gaat op reis naar een land met een verhoogd risico op een van de ziekten waarvoor de vaccinatie wordt voorgeschreven. 
  2. De vaccinatie is niet onnodig kostbaar of ondoelmatig. 
  3. U krijgt de vaccinatie van een (bedrijfs)arts of zorginstelling die is aangesloten bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).
  4. De entstof van de vaccinatie is geleverd door een apotheek, GGD of een andere leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

U kunt vanuit onze aanvullende verzekeringen ook een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor tabletten tegen exotische ziekten.

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kunt zich laten vaccineren bij elke arts of zorginstelling die is aangesloten bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). Bekijk de vaccinatie adressen van het LCR. Uw huisarts of de GGD kan u adviseren waar u het beste een vaccinatie kunt halen.

U kunt zich ook thuis laten vaccineren. Als verzekerde van CZ krijgt u dan 10% korting op de hele rekening als u een afspraak hebt voor 1 persoon en 20% korting op de hele rekening als u een afspraak hebt voor 2 of meer personen. Ook als u verder niet bent verzekerd voor reisvaccinaties. Vraag thuisvaccinatie aan.