Vergoeding vaccinaties

Voor vaccinaties kunt u vanuit onze aanvullende verzekeringen een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen.

Wat krijgt u vergoed?

Als u recht hebt op een vergoeding voor een vaccinatie, vergoeden we zowel de kosten van de entstof als de kosten van het vaccineren. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • U gaat op reis naar een land met een verhoogd risico op een van de ziekten waarvoor de vaccinatie wordt voorgeschreven.
  • De vaccinatie is niet onnodig kostbaar of ondoelmatig.
  • U krijgt de vaccinatie van een (bedrijfs)arts of zorginstelling die is aangesloten bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).
  • De entstof van de vaccinatie is geleverd door een apotheek, GGD of een andere leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

U kunt vanuit onze aanvullende verzekeringen ook een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor tabletten tegen exotische ziekten.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kunt zich laten vaccineren bij elke arts of zorginstelling die is aangesloten bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). Bekijk de vaccinatieadressen van het LCR. Uw huisarts of de GGD kan u adviseren waar u het beste een vaccinatie kunt halen.

U kunt zich ook thuis laten vaccineren. Als verzekerde van CZ krijgt u dan 15% korting op de hele rekening. Ook als u verder niet bent verzekerd voor reisvaccinaties. Bij Reisprik ontvangen CZ-verzekerden 15% korting op het consulttarief en de meest toegediende vaccins: Hepatitis A, Hepatitis B, DTP, Buiktyfus, Rabiës en Gele koorts.

Bekijk de klantvoordelen voor thuisvaccinatie
Bekijk de klantvoordelen voor Reisprik