Vergoeding verbandmiddelen

Wat krijgt u vergoed voor verbandmiddelen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Verbandmiddelen krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Maar alleen als u deze voor langere tijd moet gebruiken, omdat u een complexe wond of een chronisch huiddefect hebt. Gebruikt u de verbandmiddelen tijdelijk? Dan worden deze dus niet vergoed.

Ga naar een gecontracteerde leverancier

Voor de levering van verbandmiddelen zijn er een aantal hoofdleveranciers gecontracteerd. U krijgt de vergoeding alleen als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Uw behandelend arts of verpleegkundig specialist geeft u een verwijzing of formulier. Neem contact op met één van de gecontracteerde leveranciers en lever de verwijzing in. De leverancier bespreekt dan met u wat u nodig hebt en levert de verbandmiddelen bij u thuis. Of vraag of u de verbandmiddelen kunt ophalen bij een afhaalpunt bij u in de buurt.

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op bijvoorbeeld verbandmiddelen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van uw arts en de offerte van de leverancier mee.

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen bepalen of we uw zorg vergoeden en voor welk bedrag.

Op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u in Mijn CZ.

Medische Beoordelingen