Vergoeding verbandmiddelen

Wat krijgt u vergoed voor verbandmiddelen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Verbandmiddelen krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Maar alleen als u deze voor langere tijd moet gebruiken, omdat u een complexe wond of een chronisch huiddefect hebt. Gebruikt u de verbandmiddelen tijdelijk? Dan worden deze dus niet vergoed.

Ga naar een gecontracteerde leverancier

Voor de levering van verbandmiddelen zijn er een aantal hoofdleveranciers gecontracteerd. U krijgt de vergoeding alleen als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2020 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Uw behandelend arts of verpleegkundig specialist geeft u een verwijzing of formulier. Neem contact op met één van de gecontracteerde leveranciers en lever de verwijzing in. De leverancier bespreekt dan met u wat u nodig hebt en levert de verbandmiddelen bij u thuis. Of vraag of u de verbandmiddelen kunt ophalen bij een afhaalpunt bij u in de buurt.

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op bijvoorbeeld verbandmiddelen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van uw arts en de offerte van de leverancier mee.

Nog vragen? We zijn er voor u