Vergoeding verbandmiddelen

Wat krijgt u vergoed voor verbandmiddelen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Verbandmiddelen krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Maar alleen als u deze voor langere tijd moet gebruiken, omdat u een complexe wond of een chronisch huiddefect hebt. Gebruikt u de verbandmiddelen tijdelijk? Dan worden deze dus niet vergoed.

Ga naar een gecontracteerde leverancier

Voor de levering van verbandmiddelen zijn er een aantal leveranciers gecontracteerd. U krijgt de vergoeding alleen als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Uw behandelend arts, verpleegkundig specialist of de physician assistant geeft u een verwijzing of ZN formulier. Voor compressiemateriaal is altijd een ZN formulier nodig. Neem contact op met één van de leveranciers met contract en lever de verwijzing in. De leverancier bespreekt dan met u wat u nodig hebt en levert de verbandmiddelen bij u thuis.

Op zoek naar een leverancier met contract voor verbandmiddelen? Vind een leverancier bij u in de buurt.

Gaat u naar een leverancier zonder contract? Vraag dan vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aan. Stuur hierbij de medische diagnose van uw arts en de offerte van de leverancier mee.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven