Vergoeding verbandmiddelen

Wat krijgt u vergoed voor verbandmiddelen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Verbandmiddelen krijgt u vergoed uit uw basisverzekering

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

U betaalt voor verbandmiddelen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Verwijzing nodig?

Ja

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt verbandmiddelen vergoed alleen als u deze voor langere tijd moet gebruiken, omdat u een complexe wond of een chronisch huiddefect hebt. Gebruikt u de verbandmiddelen tijdelijk? Dan worden deze dus niet vergoed.

Ga naar een gecontracteerde leverancier

U krijgt de vergoeding alleen als u naar een leverancier gaat met een contract voor het leveren van verbandmiddelen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Waar kunt u terecht?

Uw behandelend arts, verpleegkundig specialist of de physician assistant geeft u een verwijzing of ZN formulier. Voor compressiemateriaal is altijd een ZN formulier nodig. Neem contact op met één van de leveranciers met contract en lever de verwijzing in. De leverancier bespreekt dan met u wat u nodig hebt en levert de verbandmiddelen bij u thuis.


Op zoek naar een leverancier met contract voor verbandmiddelen? Vind een leverancier bij u in de buurt.


Gaat u naar een leverancier zonder contract? Vraag dan vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aan. Stuur hierbij de medische diagnose van uw arts en de offerte van de leverancier mee.