Vergoeding verbandschoenen

Wat krijgt u vergoed voor verbandschoenen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Deze vergoeding blijft gelijk in 2017.

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt verbandschoenen vergoed uit uw basisverzekering. Verbandschoenen zijn bedoeld voor mensen die huiddefecten, huidulcera, sensibiliteits- en circulatiestoornissen aan hun voet(en) hebben. Deze schoenen zijn ook geschikt tijdens de herstelperiode na gedeeltelijke amputaties, traumatische beschadigingen of operaties aan een voet. U moet een medische diagnose hebben van de behandelend arts om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

De kosten voor de verbandschoenen kunnen wel hoger zijn dan de vergoeding. Zijn de kosten hoger? Dan moet u deze wel zelf betalen.

Eigen risico

In 2016 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2017 blijft het verplicht eigen risico € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: verbandschoenen. U moet een voorschrift hebben van de behandelend arts. Hierop moet staan wat de aard van de aandoening is en wat voor soort verbandschoen u nodig hebt.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij het voorschrift van de arts mee, waarop staat wat de aandoening is en wat voor soort verbandschoen u nodig hebt.

Dit hulpmiddel wordt uw eigendom. De leverancier geeft een kwaliteitsgarantie van 6 maanden op de technische uitvoering. Als u de schoenen na 6 maanden wil vervangen, hoeft u geen vervolgaanvraag bij ons in te dienen, maar kunt u meteen contact opnemen met de leverancier.