Vergoeding verbandschoenen

Wat krijgt u vergoed voor verbandschoenen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Verbandschoenen zijn bedoeld voor mensen met huiddefecten en wonden door bijvoorbeeld circulatiestoornissen, traumatische beschadigingen, (gedeeltelijke) amputaties en operaties aan de voet. Tijdens de herstel periode is dragen van normaal schoeisel niet mogelijk.

U krijgt verbandschoenen vergoed uit uw basisverzekering. De verbandschoenen worden uw eigendom.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Wat regelt u zelf?

  • Vraag een voorschrift van uw behandelend arts. Hierop moet de medische diagnose staan.
  • Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Vraag dan vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aan.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor verbandschoenen? Vind een leverancier bij u in de buurt.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven