Vergoeding verbandschoenen

Wat krijgt u vergoed voor verbandschoenen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt verbandschoenen vergoed uit uw basisverzekering. Verbandschoenen zijn bedoeld voor mensen die huiddefecten, huidulcera, sensibiliteits- en circulatiestoornissen aan hun voet(en) hebben. Deze schoenen zijn ook geschikt tijdens de herstelperiode na gedeeltelijke amputaties, traumatische beschadigingen of operaties aan een voet. U moet een medische diagnose hebben van de behandelend arts om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

De kosten voor de verbandschoenen kunnen wel hoger zijn dan de vergoeding. Zijn de kosten hoger? Dan moet u deze wel zelf betalen.

Eigen risico

In 2016 is uw verplichte eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: verbandschoenen. U moet een voorschrift hebben van de behandelend arts. Hierop moet staan wat de aard van de aandoening is en wat voor soort verbandschoen u nodig hebt.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij het voorschrift van de arts mee, waarop staat wat de aandoening is en wat voor soort verbandschoen u nodig hebt.

Dit hulpmiddel wordt uw eigendom. De leverancier geeft een kwaliteitsgarantie van 6 maanden op de technische uitvoering. Als u de schoenen na 6 maanden wil vervangen, hoeft u geen vervolgaanvraag bij ons in te dienen, maar kunt u meteen contact opnemen met de leverancier.


We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Anderen vroegen naar