Vergoeding verbruiksartikel

Wat krijgt u vergoed voor een verbruiksartikel? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Verbruiksartikelen krijgt u vergoed uit uw basisverzekering

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

U betaalt voor verbruiksartikelen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Wat krijgt u vergoed?

Verbruiksartikelen zijn bijvoorbeeld: injectiespuiten, afdekpleisters en spoelapparatuur.
U krijgt verbruiksartikelen volledig vergoed als u naar een leverancier met contract gaat. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor uw verbruiksartikel? Vind een leverancier bij u in de buurt. U zoekt op het verbruiksartikel dat u nodig hebt.

Gaat u naar een leverancier zonder contract? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van uw arts en de offerte van de leverancier mee.