Vergoeding vernevelaar en hypertoon zout

Wat krijgt u vergoed voor vernevelaar en hypertoon zout? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Vernevelaar en hypertoon zout worden vergoed uit uw basisverzekering als uw medisch specialist u hiervoor medisch heeft gediagnosticeerd. Vernevelapparatuur wordt gebruikt om medicijnen te vernevelen en in te ademen. Via een mondstuk of kapje worden de medicijnen ongeveer 15 tot 20 minuten ingeademd.

Hypertoon zout is een sterke zoutwateroplossing. Patiënten van 6 jaar of ouder met de indicatie taaislijmziekte (Cystische Fibrose, CF) krijgen hypertoon zout vergoed als deze wordt gebruikt in combinatie met een vernevelaar.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Voor de vernevelaar betaalt u geen eigen risico.

De vergoeding van toebehoren (zoals slangetjes en maskers) en hypertoon zout valt wel onder het Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2018 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. Alle leveranciers leveren door heel Nederland. U kunt uw selectie verfijnen op: vernevelaar.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de diagnose van uw arts mee, waarop de reden van uw aanvraag voor vernevelapparatuur staat.

U leent de vernevelaar. Hebt u het niet meer nodig? Geef dit dan door aan de leverancier. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen bepalen of we uw zorg vergoeden en voor welk bedrag.

Op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u in Mijn CZ.

CZ Klantenservice