Vergoeding vernevelaar en hypertoon zout

Wat krijgt u vergoed voor vernevelaar en hypertoon zout? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Vernevelaar en hypertoon zout krijgt u vergoed uit uw basisverzekering

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

U betaalt voor hypertoon zout Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Wat krijgt u vergoed?

Vernevelaar en hypertoon zout worden vergoed uit uw basisverzekering als uw behandelend arts of verpleegkundig specialist onder supervisie van een medisch specialist u hiervoor medisch heeft gediagnosticeerd. Vernevelapparatuur wordt gebruikt om medicijnen via een mondstuk of kapje te vernevelen en in te ademen.


Hypertoon zout is een sterke zoutwateroplossing. Patiënten van 6 jaar of ouder met de indicatie taaislijmziekte (Cystische Fibrose, CF) krijgen hypertoon zout vergoed als deze wordt gebruikt in combinatie met een vernevelaar.


U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat met een contract. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.


U hoeft de vernevelaar geen eigen risico te betalen. Voor de hypertoon zout betaalt u wel Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering..

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier met een contract voor vernevelapparatuur of hypertoon zout:


De leveranciers leveren door heel Nederland. Gaat u naar een leverancier zonder contract? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de diagnose van uw behandelend arts of verpleegkundig specialist mee, waarop de reden van uw aanvraag voor vernevelapparatuur staat.


U leent de vernevelaar. Hebt u het niet meer nodig? Geef dit dan door aan de leverancier. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.

Jaarlijkse controle van het apparaat

We willen dat u baat hebt bij de vernevelaar. Dat kan alleen als u het apparaat goed gebruikt. En we vragen van uw leverancier dat de vernevelaar gemakkelijk werkt en niet onnodig duur is. Dit staat in onze verzekeringsvoorwaarden en in de bijlage Hulpmiddelen.
Daarom leest de leverancier, met uw toestemming, de vernevelaar op afstand uit of u stuurt zelf de SD-kaart op.


De leverancier kijkt dan of de vernevelaar nog goed werkt en of u deze goed hebt gebruikt.
Wilt u om wat voor redenen dan ook niet dat de leverancier het apparaat uitleest? Dan moet u in ieder geval een ’Verklaring registratie vernevelaar’ invullen zoals ook in de bijlage Hulpmiddelen is aangegeven.