Vergoeding vernevelaar en hypertoon zout

Wat krijgt u vergoed voor vernevelaar en hypertoon zout? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Vernevelaar en hypertoon zout worden vergoed uit uw basisverzekering als uw medisch specialist u hiervoor medisch heeft gediagnosticeerd. Vernevelapparatuur wordt gebruikt om medicijnen te vernevelen en in te ademen. Via een mondstuk of kapje worden de medicijnen ongeveer 15 tot 20 minuten ingeademd. 

Hypertoon zout is een sterke zoutwateroplossing. Patiënten van 6 jaar of ouder met de indicatie taaislijmziekte (Cystische Fibrose, CF) krijgen hypertoon zout vergoed als deze wordt gebruikt in combinatie met een vernevelaar.

Heeft de hulpmiddelenleverancier die uw vernevelaar en hypertoon zout levert een contract met ons? Dan vergoeden we 100% van de kosten. Met gecontracteerde zorgverleners hebben we namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

Voor de vernevelaar betaalt u geen eigen risico. De vergoeding van toebehoren (zoals slangetjes en maskers) en hypertoon zout valt wel onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna uit uw vrijwillig eigen risico betaald. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. Alle leveranciers leveren door heel Nederland. U kunt uw selectie verfijnen op: vernevelaar.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de diagnose van uw arts mee, waarop de reden van uw aanvraag voor vernevelapparatuur staat.

U leent de vernevelaar. Hebt u het niet meer nodig? Geef dit dan door aan de leverancier. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.