Vergoeding vernevelaar en hypertoon zout

Wat krijgt u vergoed voor vernevelaar en hypertoon zout? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Patiënten van 6 jaar of ouder met de indicatie Cystische Fibrose (CF) krijgen hypertoon zout vergoed als deze wordt gebruikt in combinatie met een vernevelaar. Vernevelaar en hypertoon zout worden vergoed uit uw basisverzekering. Vernevelapparatuur wordt gebruikt om medicijnen te vernevelen en in te ademen. Via een mondstuk of kapje worden de medicijnen ongeveer 15 tot 20 minuten ingeademd. Hypertoon zout is een sterke zoutwateroplossing.

Heeft de hulpmiddelenleverancier die uw vernevelaar en hypertoon zout levert een contract met ons? Dan vergoeden we 100% van de kosten. Met gecontracteerde zorgverleners hebben we namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

Voor de vernevelaar betaalt u geen eigen risico. De vergoeding van toebehoren (zoals slangetjes en maskers) en hypertoon zout valt wel onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna uit uw vrijwillig eigen risico betaald. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: vernevelaar.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de diagnose van uw arts mee, waarop de reden van uw aanvraag voor vernevelapparatuur staat.

U leent dit hulpmiddel. Hebt u het niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZ, telefoonnummer (013) 594 93 28. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.