Vergoeding vernevelaar en hypertoon zout

Wat krijgt u vergoed voor vernevelaar en hypertoon zout? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Vernevelaar en hypertoon zout worden vergoed uit uw basisverzekering als uw medisch specialist u hiervoor medisch heeft gediagnosticeerd. Vernevelapparatuur wordt gebruikt om medicijnen via een mondstuk of kapje te vernevelen en in te ademen.

Hypertoon zout is een sterke zoutwateroplossing. Patiënten van 6 jaar of ouder met de indicatie taaislijmziekte (Cystische Fibrose, CF) krijgen hypertoon zout vergoed als deze wordt gebruikt in combinatie met een vernevelaar.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Voor de vernevelaar betaalt u geen eigen risico.

De vergoeding hypertoon zout valt wel onder het Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2021 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier met een contract voor vernevelapparatuur of hypertoon zout:

De leveranciers leveren door heel Nederland. Gaat u naar een leverancier zonder contract? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de diagnose van uw arts mee, waarop de reden van uw aanvraag voor vernevelapparatuur staat.

U leent de vernevelaar. Hebt u het niet meer nodig? Geef dit dan door aan de leverancier. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.

Jaarlijkse controle van het apparaat

We willen dat u baat hebt bij de vernevelaar. Dat kan alleen als u het apparaat goed gebruikt. En we vragen van uw leverancier dat de vernevelaar gemakkelijk werkt en niet onnodig duur is. Dit staat in onze verzekeringsvoorwaarden en in het reglement Hulpmiddelen.
Daarom leest de leverancier, met uw toestemming, de vernevelaar op afstand uit of u stuurt zelf de SD-kaart op.

De leverancier kijkt dan of de vernevelaar nog goed werkt en of u deze goed hebt gebruikt.
Wilt u om wat voor redenen dan ook niet dat de leverancier het apparaat uitleest? Dan moet u in ieder geval een ’Verklaring registratie vernevelaar’ invullen zoals ook in het reglement Hulpmiddelen is aangegeven.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven