Vergoeding verslavingszorg

Hulp om van een verslaving af te komen krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Het kan gaan om een behandeling met of zonder opname.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

100% vergoed

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

U betaalt voor verslavingszorg Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Verwijzing nodig?

Ja, van uw behandelend arts

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt verslavingszorg vergoed uit uw basisverzekering. Het kan gaan om klinische of ambulante zorg. Bij klinische zorg verblijft u (gedeeltelijk) in een instelling voor verslavingszorg. Bij een ambulante behandeling is geen opname nodig.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een zorgverlener met een contract voor gespecialiseerde GGZ. Op zoek naar een zorgverlener met een contract voor deze zorg? Vind een zorgverlener bij u in de buurt.

Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Of wilt u een behandeling volgen in het buitenland? Dan krijgt u misschien minder vergoed. Ook moet u dan vooraf een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Daarvoor hebben we de verwijzing nodig, het intakeverslag en de MATE staat voor Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie. MATE is een instrument dat geschikt is voor het meten van patiëntkenmerken in de verslavingszorg en de geestelijke gezondheidszorg..