Vergoeding verslavingszorg

Wat krijgt u vergoed voor verslavingszorg? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Verslavingszorg krijgt u vergoed uit de basisverzekering. Verslavingszorg is de behandeling van mensen die zo afhankelijk zijn van een verslavend middel zoals alcohol of drugs, dat het dagelijks functioneren ernstig wordt belemmerd. Een behandeling kan geheel of gedeeltelijk plaatsvinden met opname in een instelling voor verslavingszorg. Een behandeling kan ook ambulant zijn, dus zonder overnachting in een instelling.

De vergoeding krijgt u als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Niet vergoed worden extra (verblijfs)kosten die te maken hebben met faciliteiten, service of dienstverlening die geen onderdeel uitmaken van de genoemde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener. U kunt contact opnemen met CZ Zorgteam (013) 594 91 10 voor een zorgverlener bij u in de buurt.

Gaat u naar een zorgverlener die en contract met ons heeft? Dan kunt u direct contact opnemen met deze zorgverlener. Daarbij hebt u een voorschrift nodig van uw behandelend arts.

Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben of gaat u voor een behandeling naar het buitenland, dan raden we u aan vooraf uw behandelplan naar ons op te sturen naar:

CZ
t.a.v. Medische beoordelingen
Postbus 90152
5000 LD Tilburg