Vergoeding verslavingszorg

Wat krijgt u vergoed voor verslavingszorg? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Verslavingszorg krijgt u vergoed uit de basisverzekering. Verslavingszorg is de behandeling van mensen die zo afhankelijk zijn van een verslavend middel zoals alcohol of drugs, dat het dagelijks functioneren ernstig wordt belemmerd. Een behandeling kan geheel of gedeeltelijk plaatsvinden met opname in een instelling voor verslavingszorg. Een behandeling kan ook ambulant zijn, dus zonder overnachting in een instelling.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Wat krijgt u niet vergoed?

Kosten die niet direct te maken hebben met de verslavingszorg. Bijvoorbeeld extra voorzieningen of service.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2020 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener. Vind een gecontracteerde zorgverlener bij u in de buurt. Of neem contact op met het CZ Zorgteam.

Gaat u naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan kunt u direct contact opnemen met deze zorgverlener. Daarbij hebt u een voorschrift nodig van uw behandelend arts.

Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben of gaat u voor een behandeling naar het buitenland? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Voor klinische verslavingszorg hebben we aanvullend het intakeverslag en de MATE staat voor Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie. MATE is een instrument dat geschikt is voor het meten van patiëntkenmerken in de verslavingszorg en de geestelijke gezondheidszorg.
 nodig. Dit kunt u bij uw zorgverlener opvragen.

Voor ambulante verslavingszorg kan CZ de vergoeding rechtstreeks aan de zorgverlener betalen. Gebruik het declaratieformulier ambulante verslavingszorg en stuur deze samen met de nota op. Of betaal de rekening zelf aan de zorgverlener en declareer de kosten.

CZ Zorgteam

U kunt bij het zorgteam terecht voor uitleg over regelingen, voor ondersteuning of voor vragen die met uw persoonlijke situatie te maken hebben.