Vergoeding voedingshulpmiddel (sonde)

Wat krijgt u vergoed voor hulpmiddelen voor het toedienen van voeding? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding, zoals een sonde met bijbehorende pomp, worden vergoed als u een diagnose hebt gekregen voor vergoeding van voeding, en er sprake is van een ernstige slikstoornis of passagestoornis. Met een sonde (een slangetje) wordt het voedsel direct in uw maag gebracht.

De hulpmiddelen voor voeding worden uw eigendom. De uitwendige voedingspompen krijgt u in bruikleen.

Deze hulpmiddelen worden vergoed als u een diagnose hebt gekregen voor vergoeding van voeding. Deze diagnose krijgt u als:

  • U niet uit kunt komen met aangepaste normale voeding en andere producten van bijzondere voeding
  • U een stofwisselingsstoornis hebt
  • U een voedselallergie hebt
  • U een resorptiestoornis hebt: onvermogen om (bepaalde) voeding te verteren zodat het kan worden opgenomen in het bloed
  • U een, via een gevalideerd screeningsinstrument vastgestelde, ziektegerelateerde ondervoeding of een risico daarop hebt. Uw diëtist kan door dit instrument bepalen of u risico hebt op ondervoeding

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Voor deze hulpmiddelen voor het toedienen van voeding betaalt u een Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2021 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Een uitwendige voedingspomp krijgt u in bruikleen en gaat niet af van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier met een contract voor hulpmiddelen voor het toedienen van voeding:

U moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Daarbij moet uw arts aangeven welke beperkingen u hebt en welke voorzieningen noodzakelijk zijn.

Gaat het om een vervolgaanvraag? Dan hoeft u alleen een akkoordverklaring bij ons aan te vragen als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat. Gaat u naar een gecontracteerde leverancier? Dan regelt deze de aanvraag voor u.

De leveranciers leveren de voeding binnen 24 uur nadat zij het aanvraagformulier hebben ontvangen. Bij spoed leveren zij zelfs binnen 4 uur. Vervolgleveringen worden direct uit voorraad geleverd of uiterlijk binnen 3 werkdagen na bestelling.

Nog vragen? We zijn er voor u

Dinsdag 27 april 2021 zijn we gesloten vanwege Koningsdag.

Naar boven