Vergoeding voedingsadvies

Wat krijgt u vergoed voor voedingsadvies? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Wij vergoeden voedingsadvies uit de aanvullende verzekering. Voedingsadvies bestaat uit advisering en begeleiding bij gewichtscontrole. Het gaat hier om advies van een gewichtsconsulent of diëtiste zonder medische indicatie. Advies met indicatie valt onder dieetadvies. De zorg omvat voedingsadvies en begeleiding bij gewichtscontrole.

  • U kunt behandeling en begeleiding krijgen als u gezond bent en als er sprake is van een lichte mate van overgewicht (BMI tussen 25 en 30, bij uitzondering boven 30).
  • De zorg richt zich op voeding en beweging.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

De vergoeding krijgt u als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een diëtist of gediplomeerd gewichtsconsulent die is aangesloten bij BGN.
Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: voedingsadvies.