Vergoeding dieetadvisering (diëtist)

Heeft u ondergewicht, overgewicht of andere medische problemen waarbij de diëtist kan helpen? Dan krijgt u 3 uur dieetadvies vergoed uit uw basisverzekering. U kunt ook een vergoeding krijgen uit uw aanvullende verzekering.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

3 uur

Aanvullende verzekering

Ja, extra vergoeding mogelijk.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico..


Bent u collectief verzekerd?

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Uit de basisverzekering krijgt u 3 uur dieetadvies vergoed. Een diëtist geeft voorlichting en advies over voeding en eetgewoonten, met een medisch doel.

Is de dieetadvisering onderdeel van Bij ketenzorg stellen verschillende zorgverleners samen één behandelplan op om je te begeleiden bij je aandoening. Zoals zorg bij COPD, hart- en vaataandoeningen of diabetes.? Dan krijgt u dit volledig vergoed uit uw basisverzekering. Ook betaalt u dan géén eigen risico.

Aanvullende verzekering

Bovenop de vergoeding uit uw basisverzekering, kunt u een vergoeding krijgen uit sommige aanvullende verzekeringen.

Waar kunt u terecht voor dieetadvisering?

Op zoek naar een diëtist met een contract? Vind een diëtist bij u in de buurt.

Heeft u dieetadvies nodig omdat u de ziekte van Parkinson hebt? Ga dan naar een gespecialiseerde diëtist. Deze heeft meer kennis over uw ziekte en kan u beter helpen. Vind een diëtist met de specialisatie Parkinson.

Gaat u naar een diëtist zonder contract? Dan krijgt u misschien minder vergoed. Ook heeft u dan een verwijzing nodig.

Hoe snel kunt u terecht bij de diëtist?

We hebben afspraken gemaakt met zorgverleners over de maximale wachttijd voor dieetadvies. U kunt binnen maximaal 5 werkdagen terecht bij de diëtist.