Vergoeding orthopedische schoenen

Wat krijgt u vergoed voor orthopedische schoenen? Bekijk uw vergoeding.

Vergoeding: basisverzekering 

Orthopedische schoenen krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. De schoenen zijn uw eigendom. Vraag altijd een verwijzing van uw huisarts. De huisarts schat in of u complexe voetzorg nodig hebt via een specialist of dat hij u rechtstreeks kan verwijzen naar een orthopedisch schoenmaker. 

Wat betaalt u zelf? 

Iedereen schaft regelmatig schoenen aan. Daarom betalen ook verzekerden die orthopedische schoenen nodig hebben een vergelijkbaar bedrag in de aanschafkosten. Dit heet een eigen bijdrage. 

 • Deze eigen bijdrage1 is:
  - Tot 16 jaar: € 67,50
  - Vanaf 16 jaar: € 135,00 
 • Vanaf 18 jaar betaalt u eigen risico2
 • Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan kan het zijn dat u een deel van de behandeling zelf moet betalen, afhankelijk van uw basisverzekering

Wat regelt u zelf? 

Vraag altijd een akkoordverklaring bij ons aan. Stuur met deze akkoordverklaring mee: 

 • een medische diagnose van een arts. 
 • een offerte van de leverancier. 

Waar kunt u terecht? 

Bij een gecontracteerde leverancier vergoeden we 100%. Met deze leveranciers hebben we namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. 

Vind een leverancier

U kunt zoeken op: orthopedische en semi-orthopedische schoenen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Daarnaast vindt u in het Reglement Hulpmiddelen per vergoeding welke eisen wij stellen aan niet-gecontracteerde leveranciers.

 1. Voor sommige zorg of hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage. Dit betekent dat u een deel van uw zorgkosten eerst zelf betaalt. Dit kan voor zorg uit de basisverzekering zijn, maar ook voor zorg uit de aanvullende verzekering. De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en de zorg waarvoor deze geldt. Zo geldt er een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer en kraamzorg. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico. Krijgt u zorg uit de basisverzekering? Dan betaalt u soms dus eerst een eigen bijdrage, en over het resterende bedrag het eigen risico.

  terug naar de tekst
 2. Eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2018 € 385,- (in 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar). Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500,-. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

  terug naar de tekst