Vergoeding podotherapie bij ernstige bloedvatproblemen in de benen

Wat krijgt u vergoed voor podotherapie bij ernstige bloedvatproblemen in de benen? Bekijk uw vergoeding.

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt podotherapie bij ernstige bloedvatproblemen vergoed uit uw aanvullende verzekering. De arts moet vooraf altijd hebben vastgesteld dat behandeling medisch noodzakelijk is. De podotherapeut voert de behandeling uit.

  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Wat regelt u zelf?

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een erkende podotherapeut? Vind een podotherapeut.

De podotherapeut moet de status "kwaliteitsgeregistreerd" hebben in het Kwaliteitsregister Paramedici en is lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (N.V.v.P.) Al onze gecontracteerde zorgverleners zijn hierbij aangesloten.

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice