Vergoeding podotherapie bij ernstige bloedvatproblemen in de benen

Wat krijgt u vergoed voor podotherapie bij ernstige bloedvatproblemen in de benen? Bekijk uw vergoeding.

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt podotherapie bij ernstige bloedvatproblemen vergoed uit uw aanvullende verzekering. De arts moet vooraf altijd hebben vastgesteld dat behandeling medisch noodzakelijk is. De podotherapeut voert de behandeling uit.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Wat regelt u zelf?

Vraag altijd vooraf een akkoordverklaring bij ons aan.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een erkende podotherapeut? Vind een podotherapeut.

De podotherapeut moet de status "kwaliteitsgeregistreerd" hebben in het Kwaliteitsregister Paramedici en is lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (N.V.v.P.) Al onze gecontracteerde zorgverleners zijn hierbij aangesloten.

Nog vragen? We zijn er voor u