Vergoeding voetzorg bij andere aandoeningen

Een voetbehandeling bij andere aandoeningen is een algemene voetbehandeling. Dit betekent dat er geen sprake is van diabetes, ernstige bloedvatproblemen in de benen of reumatoïde artritis. Kijk wat u vergoed krijgt voor een algemene voetbehandeling.

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt voetzorg bij andere aandoeningen vergoed uit uw aanvullende verzekering. De podotherapeut of podoloog voert de behandeling uit.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U krijgt de vergoeding als u naar een erkende podotherapeut of podoloog gaat:

Nog vragen? We zijn er voor u