Vergoeding voetzorg bij andere aandoeningen

Een voetbehandeling bij andere aandoeningen is een algemene voetbehandeling. Dit betekent dat er geen sprake is van diabetes, ernstige bloedvatproblemen in de benen of reumatoïde artritis. Kijk wat u vergoed krijgt voor een algemene voetbehandeling.

Vergoeding: aanvullende verzekering 

Als u één van onderstaande aanvullende verzekeringen hebt, krijgt u hieruit een vergoeding. De arts moet vooraf altijd hebben vastgesteld dat behandeling medisch noodzakelijk is. De podotherapeut of podoloog voert de behandeling uit.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Wat betaalt u zelf?

Voor zorg uit de aanvullende verzekering betaalt u geen eigen risico1 of eigen bijdrage2

Wat regelt u zelf? 

Vraag een verwijzing van uw huisarts. 

Waar kunt u terecht? 

U kunt zelf uw podotherapeut of podoloog kiezen, als deze maar door CZ erkend is. U herkent de erkende podotherapeut of podoloog aan het groene vinkje.

Vind een podotherapeut of podoloog

De podotherapeut moet de status "kwaliteitsgeregistreerd" hebben in het Kwaliteitsregister Paramedici en is lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (N.V.v.P.) Al onze gecontracteerde zorgverleners zijn hierbij aangesloten.

  1. Eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2018 € 385,- (in 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar). Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500,-. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

    terug naar de tekst
  2. Voor sommige zorg of hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage. Dit betekent dat u een deel van uw zorgkosten eerst zelf betaalt. Dit kan voor zorg uit de basisverzekering zijn, maar ook voor zorg uit de aanvullende verzekering. De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en de zorg waarvoor deze geldt. Zo geldt er een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer en kraamzorg. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico. Krijgt u zorg uit de basisverzekering? Dan betaalt u soms dus eerst een eigen bijdrage, en over het resterende bedrag het eigen risico.

    terug naar de tekst