Vergoeding voetzorg bij reumatoïde artritis

Wat krijgt u vergoed voor voetzorg bij reumatoïde artritis? Bekijk uw vergoeding.

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt voetzorg bij reumatoïde artritis vergoed uit uw aanvullende verzekering. De arts moet vooraf altijd hebben vastgesteld dat behandeling medisch noodzakelijk is.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Wat regelt u zelf?

Vraag altijd vooraf een akkoordverklaring bij ons aan.

Waar kunt u terecht?

U krijgt de vergoeding als u naar een erkende podotherapeut of pedicure gaat:

De podotherapeut moet de status "kwaliteitsgeregistreerd" hebben in het Kwaliteitsregister Paramedici en is lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (N.V.v.P.) Al onze zorgverleners met een contract zijn hierbij aangesloten.

Nog vragen? We zijn er voor u