Vergoeding consult en advies voor vrouwen

Wat krijgt u vergoed voor consult en advies voor vrouwen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Consult en advies voor vrouwen vergoeden wij uit de aanvullende verzekering. De consulten moeten te maken hebben met, of gericht zijn op, de overgang of overige vragen van vrouwen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over zwangerschap of (borst)kanker. In deze consulten worden onderwerpen behandeld als opvliegers of stemmingswisselingen tijdens de overgang, vragen over de anticonceptiepil, zwangerschap of geconfronteerd worden met borstkanker.

  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kunt voor overgangsconsulten terecht bij zorgverleners die zijn aangesloten bij Care for Women, VVOC (Vereniging Verpleegkundige OvergangsConsulenten) of bij een door CZ erkende instelling die is gespecialiseerd in overgangsconsulten. U kiest zelf uw instelling die is gespecialiseerd in overgangsconsulten.

Bent u op zoek naar een overgangsconsulent? Vind een overgangsconsulent.

Voor de andere consulten kunt u terecht bij een verloskundige of bij een zorgverlener die is aangesloten bij Care for Women.

Nog vragen? We zijn er voor u