Hoe snel kunt u terecht?

Welke afspraken heeft CZ voor u gemaakt over wachttijden en bereikbaarheid?

Landelijk zijn er normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid, maar waar nodig en mogelijk voegt CZ hier eigen normen aan toe.

Fysio- of oefentherapie Cesar/Mensendieck: hoe snel kunt u terecht?

Voor fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck hebben wij een kortere wachttijd afgesproken dan de landelijke norm van 5 werkdagen. U kunt binnen 4 werkdagen terecht bij een therapeut.

Spoed? Dan kunt u eerder terecht. Bij bepaalde aandoeningen is het wenselijk juist niet binnen die termijn met de behandeling te starten. De therapeut kan u hierover informeren.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven