Hoe snel kunt u terecht?

Welke afspraken heeft CZ voor u gemaakt over wachttijden en bereikbaarheid?

Landelijk zijn er normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid, maar waar nodig en mogelijk voegt CZ hier eigen normen aan toe.

GGZ: hoe snel kunt u terecht?

Hebt u geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig? Hiervoor hanteert CZ de volgende afspraken over wachttijden en bereikbaarheid:

  • Een maximale wachttijd van 4 weken voor een eerste consult. In 80% van de gevallen kunt u binnen 4 weken terecht.
  • Na het eerste consult onderneemt de behandelaar binnen 4 weken stappen om een diagnose of indicatie te stellen. In 80% van de situaties hoeft u niet langer dan 3 weken te wachten.
  • Start van ambulante behandeling (zorg zonder opname in een instelling of ziekenhuis) binnen 6 weken. In 80% van de gevallen zelfs binnen 4 weken.
  • Start van een behandeling met opname binnen 7 weken. In 80% van de gevallen zelfs binnen 5 weken.
  • Als u met spoed moet worden opgenomen, gebeurt dit zo dicht mogelijk bij uw woonomgeving.

Is hulp binnen deze tijden niet mogelijk bij de zorgverlener van uw keuze? Maak gebruik van wachtlijstbemiddeling als dat mogelijk is. Voor bepaalde intensieve, complexe behandelingen kan de wachttijd soms langer zijn dan de afgesproken wachttijden. Wachtlijstbemiddeling is in deze situaties meestal niet succesvol.

U kunt ook naar een online psycholoog. Dat is net zo persoonlijk als een gewone behandeling. En u kunt snel beginnen.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven