Hoe snel kunt u terecht?

Welke afspraken heeft CZ voor u gemaakt over wachttijden en bereikbaarheid?

Landelijk zijn er normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid, maar waar nodig en mogelijk voegt CZ hier eigen normen aan toe.

Ziekenhuiszorg: hoe snel kunt u terecht?

Hebt u medisch specialistische zorg (ziekenhuiszorg) nodig? Hiervoor hebben wij de volgende afspraken over wachttijden en bereikbaarheid gemaakt:

  • Een maximale wachttijd van 28 dagen voor een afspraak bij een medisch specialist in het ziekenhuis (bezoek aan een polikliniek). In 80% van de situaties kunt u binnen 21 dagen terecht.
  • Uw arts onderneemt binnen 28 dagen na de 1e afspraak stappen om een eventuele diagnose of indicatie te stellen. In 80% van de situaties is dit binnen 21 dagen.
  • U wordt binnen 42 dagen behandeld op de polikliniek (dagbehandeling of opname). In 80% van de gevallen is dit binnen 28 dagen.
  • U wordt binnen 49 dagen opgenomen voor uw behandeling in het ziekenhuis die langer duurt dan 1 dag. In 80% van de situaties wordt u binnen 35 dagen opgenomen.
  • Spoedzorg is voor u beschikbaar binnen 45 minuten.
  • De ambulance heeft een maximale aanrijtijd van 15 minuten voor meldingen met de hoogste prioriteit in bijna heel Nederland.

Is hulp binnen deze tijden niet mogelijk bij de zorgverlener van uw keuze? Dan is de wachttijd mogelijk te lang. U kunt dan gebruik maken van wachtlijstbemiddeling als u dat wenst.