Hoe snel kunt u terecht?

Welke afspraken heeft CZ voor u gemaakt over wachttijden en bereikbaarheid?

Landelijk zijn er normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid, maar waar nodig en mogelijk voegt CZ hier eigen normen aan toe.

Ziekenhuiszorg: hoe snel kunt u terecht?

Hebt u medisch specialistische zorg (ziekenhuiszorg) nodig? Hiervoor hebben wij de volgende afspraken over wachttijden en bereikbaarheid gemaakt:

  • Een maximale wachttijd van 28 dagen voor een afspraak bij een medisch specialist in het ziekenhuis (bezoek aan een polikliniek). In 80% van de situaties kunt u binnen 21 dagen terecht.
  • Uw arts onderneemt binnen 28 dagen na de 1e afspraak stappen om een eventuele diagnose of indicatie te stellen. In 80% van de situaties is dit binnen 21 dagen.
  • U wordt binnen 42 dagen behandeld op de polikliniek (dagbehandeling of opname). In 80% van de gevallen is dit binnen 28 dagen.
  • U wordt binnen 49 dagen opgenomen voor uw behandeling in het ziekenhuis die langer duurt dan 1 dag. In 80% van de situaties wordt u binnen 35 dagen opgenomen.
  • Spoedzorg is voor u beschikbaar binnen 45 minuten.
  • De ambulance heeft een maximale aanrijtijd van 15 minuten voor meldingen met de hoogste prioriteit in bijna heel Nederland.
  • Voor de behandeling van staar zijn momenteel lange wachttijden. Daarom hebben wij speciale afspraken gemaakt met Lasik Oogcentrum. Hier kunt u binnen 4 weken terecht voor een intake. En wordt u binnen 6 weken geopereerd. Lees meer over deze afspraak.

Is hulp binnen deze tijden niet mogelijk bij de zorgverlener van uw keuze? Dan is de wachttijd mogelijk te lang. U kunt dan gebruik maken van wachtlijstbemiddeling als u dat wenst.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven