Vergoeding wek- en waarschuwingsinstallatie

Wat krijgt u vergoed voor een wek- en waarschuwingsinstallatie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Een wek- en waarschuwingsinstallatie krijgt u vergoed uit uw basisverzekering

Aanvullende verzekering

Geen extra vergoeding

Eigen risico

U betaalt voor een wek- en waarschuwingsinstallatie Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Wat krijgt u vergoed?

Bent u slechthorend? Dan krijgt u een wek- en waarschuwingsinstallatie vergoed vanuit uw basisverzekering.


U komt in aanmerking voor vergoeding als er sprake is van een revalideerbaar oor met tenminste een verlies van 35 dB (verkregen bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz) en:

  • hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de hoorfunctie onvoldoende verbetering bieden of
  • als de wek- of waarschuwingsinstallatie andere hulpmiddelen vervangen die de hoorfunctie corrigeren zoals een hoortoestel

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier met contract voor wek- en waarschuwingsinstallatie. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.
In het  vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor wek- en waarschuwingsinstallaties? Vind een leverancier bij u in de buurt.

Gaat u naar een leverancier zonder contract? Vraag dan vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aan. Stuur hierbij de medische diagnose van uw specialist, een recent audiogram (niet ouder dan 9 maanden) en een offerte van de leverancier mee.

Dit hulpmiddel wordt uw eigendom. Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier met contract. Deze beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.