Wijzigingen CZ basisverzekeringen 2019

De overheid bepaalt jaarlijks welke zorg in de basisverzekering zit. Wat verandert er in 2019 aan de vergoedingen en voorwaarden van uw basisverzekering?

Gecombineerde leefstijlinterventie

Gecombineerde Leefstijlinterventie is advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. Het helpt u bij het krijgen van een gezondere leefstijl. Voortaan krijgt u gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vergoed uit de basisverzekering. Dit geldt als u een verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico hebt en 18 jaar of ouder bent.
Bekijk de vergoeding voor gecombineerde leefstijlinterventie.

Zittend ziekenvervoer

De vergoeding voor zittend ziekenvervoer is uitgebreid. Voortaan krijgt u ook een vergoeding voor vervoer naar consulten, onderzoeken en controles. Dit vervoer moet dan wel samenhangen met uw behandeling. In 2018 kreeg u alleen vervoer voor de behandeling vergoed. Vraag voor zittend ziekenvervoer wel eerst toestemming van CZ.
Bekijk de vergoeding voor zittend ziekenvervoer.

Oefentherapie bij COPD

Hebt u COPD stadium II of hoger? Dan krijgt u een vergoeding voor oefentherapie vanaf de eerste behandeling. Het aantal behandelingen dat u krijgt, hang af van uw GOLD betekent Chronic Obstructive Lung Disease (chronische obstructieve longziekten). De GOLD-classificatie wordt wereldwijd gebruikt en is goedgekeurd door de Wereldgezondheidsorganisatie.
 In 2018 kreeg u oefentherapie pas vergoed vanaf de 21e behandeling, maar gold er geen maximum.
Bekijk de vergoeding voor oefentherapie bij COPD.

Paracetamol, vitaminen en mineralen

Voortaan worden voorgeschreven paracetamol, vitaminen en mineralen, die ook zonder recept bij de drogist verkrijgbaar zijn, niet meer vergoed.

Wettelijke eigen bijdrage medicijnen

Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor medicijnen nog maar maximaal € 250. Dat is goed nieuws als u veel medicijnen nodig hebt. In 2018 was er namelijk geen maximum voor deze eigen bijdrage en moesten sommige patiënten veel bijbetalen.
Lees meer over de eigen bijdrage van medicijnen

Nota’s van niet-gecontracteerde zorgverleners

Voor sommige vergoedingen verandert in 2019 de manier waarop u nota's declareert. Het gaat dan om nota's van zorgverleners met wie we geen contract mee hebben.
Lees meer over niet-gecontracteerde-zorg.

Eigen bijdrage en maximale vergoedingen

De overheid past de eigen bijdragen en maximale vergoedingen aan.
Lees meer over de eigen bijdrage.

Voorwaardelijke vergoedingen

Voorwaardelijke vergoedingen zijn vergoedingen die nog niet definitief zijn opgenomen in de basisverzekering. Bijvoorbeeld omdat het medicijn of de behandeling nog verder wordt onderzocht.
Bekijk de voorwaardelijke vergoedingen.