Wijzigingen CZ basisverzekeringen 2020

De overheid bepaalt jaarlijks welke zorg in de basisverzekering zit. Wat verandert er in 2020 aan de vergoedingen en voorwaarden van uw basisverzekering?

Uitbreiding zittend ziekenvervoer

Nieuw in de basisverzekering:

  • zittend ziekenvervoer wordt alleen vergoed in bepaalde situaties. In 2020 wordt dit uitgebreid met de indicatie Geriatrische Revalidatie.
  • voortaan kunt u de vergoeding voor zittend ziekenvervoer ook gebruiken voor logeerkosten. U krijgt maximaal € 75 per nacht als u minimaal 3 dagen achter elkaar naar het ziekenhuis moet, maar niet daar opgenomen wordt. Vraag ons wel eerst om toestemming.

Meer over de vergoeding van zittend ziekenvervoer

Geen eigen risico bij een stoppen-met-roken programma

Wijziging: vanaf 1 januari 2020 betaalt u geen eigen risico als u een stoppen-met-roken-programma volgt.
 

Specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten

Nieuw in de basisverzekering: de zorg die de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten bieden. In 2019 werd dit nog vergoed uit een subsidieregeling van de overheid.

GGZ-behandeling met opname (klinische GGZ)

Wijziging: vanaf 1 januari 2020 hebt u bij een GGZ-behandeling met opname vooraf toestemming nodig van CZ als u wordt behandeld door een zorgverlener zonder contract voor uw behandeling.

Wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen

De overheid past de eigen bijdragen en maximale vergoedingen aan. Bekijk deze tarieven.