Wijzigingen aanvullende verzekering Excellent in 2020

Wat verandert er vanaf 1 januari 2020 in uw aanvullende verzekering? Hier vindt u de gewijzigde voorwaarden en vergoedingen op een rij.

Fysiotherapie

Wijziging: de vergoeding voor fysiotherapie gaat omlaag van 72 naar 52 behandelingen.

Stottertherapie

Gaat naar basisverzekering: stottertherapie bij een logopedist valt vanaf 1 januari 2020 onder de basisverzekering. Daarom vervalt deze vergoeding in de aanvullende verzekering.

Wettelijke eigen bijdrage medicijnen

Vervallen vergoeding: voor sommige medicijnen geldt een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage werd in 2019 nog vergoed uit de aanvullende verzekering. Per 1 januari 2020 vervalt deze vergoeding.

Medicijnen buiten het geneesmiddelen vergoedingssysteem (GVS)

Vervallen vergoeding: medicijnen die wel geregistreerd zijn, maar niet vallen onder de basisverzekering worden in 2019 alleen vergoed uit de aanvullende verzekeringen Excellent en Supertop. Deze vergoeding vervalt in 2020.

Alle vergoedingen van de aanvullende verzekering Excellent

Bekijk de vergoedingen voor de aanvullende verzekering Excellent.

Bekijk het vergoedingenoverzicht

Nog vragen? We zijn er voor u