Wijzigingen aanvullende verzekering PlusExtra Collectief in 2022

Wat verandert er vanaf 1 januari 2022 in uw aanvullende verzekering? Hier vindt u de gewijzigde voorwaarden en vergoedingen op een rij.

Logeerkosten

De voorwaarde dat de logee een familielid moet zijn van de patiënt vervalt. De patiënt declareert de logeerkosten voor de logee.

Zwangerschapscursussen

Heeft u een aanvullende verzekering? De vergoeding van zwangerschapscursussen geldt vanaf 2022 per jaar in plaats van per zwangerschap.

Mantelzorg

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan krijgt u vervangende mantelzorg nu ook per dag(deel) vergoed. In 2021 kreeg u alleen een vergoeding als het ging om 3 aaneengesloten dagen. Vervangende mantelzorg wordt vergoed voor de mantelzorger. Daarnaast krijgt u eenmalig gedurende uw hele verzekeringsduur een vergoeding van maximaal 7 uur voor een mantelzorgmakelaar.

Orthodontie

De vergoeding voor orthodontie komt te vervallen.

VitalMindz

De aangeboden programma’s van VitalMindz worden vervangen door 5 nieuwe programma’s van Gezondeboel.

Alle vergoedingen van de aanvullende verzekering PlusExtra Collectief

Bekijk de vergoedingen voor de aanvullende verzekering PlusExtra Collectief.

Bekijk het vergoedingenoverzicht voor PlusExtra Collectief

Nog vragen? We zijn er voor u

Vanwege Hemelvaartsdag zijn wij op donderdag 26 mei gesloten.

Naar boven