Wijzigingen aanvullende verzekering Supertop in 2020

Wat verandert er vanaf 1 januari 2020 in uw aanvullende verzekering? Hier vindt u de gewijzigde voorwaarden en vergoedingen op een rij.

Fysiotherapie

Wijziging: de vergoeding voor fysiotherapie gaat omlaag van 72 naar 52 behandelingen.

Stottertherapie

Gaat naar basisverzekering: stottertherapie bij een logopedist valt vanaf 1 januari 2020 onder de basisverzekering. Daarom vervalt deze vergoeding in de aanvullende verzekering.

Wettelijke eigen bijdrage medicijnen

Vervallen vergoeding: voor sommige medicijnen geldt een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage werd in 2019 nog vergoed uit de aanvullende verzekering. Per 1 januari 2020 vervalt deze vergoeding.

Medicijnen buiten het geneesmiddelen vergoedingssysteem (GVS)

Vervallen vergoeding: medicijnen die wel geregistreerd zijn, maar niet vallen onder de basisverzekering worden in 2019 alleen vergoed uit de aanvullende verzekeringen Excellent en Supertop. Deze vergoeding vervalt in 2020.

Orthodontie

Wijziging: de leeftijd voor de vergoeding orthodontie wordt 18 jaar. Dit was 22 jaar. De hoogte van de vergoeding wijzigt in de aanvullende verzekering Supertop. Tot 18 jaar is dit 100% van de nota en maximaal € 2.500,- en vanaf 18 jaar 80% van de nota en maximaal € 1.000,- Dit bedrag is eenmalig voor de hele verzekeringsduur.

Sluit u voor het eerst een aanvullende verzekering met orthodontie af? Dan geldt er een wachttijd van 1 jaar. Dus als u nu kiest voor een aanvullende verzekering met orthodontie, dan krijgt u dit pas vanaf 1 januari 2021 vergoed.

Alle vergoedingen van de aanvullende verzekering Supertop

Bekijk de vergoedingen voor de aanvullende verzekering Supertop.

Bekijk het vergoedingenoverzicht

Nog vragen? We zijn er voor u