Wijzigingen aanvullende verzekering Top Collectief in 2020

Wat verandert er vanaf 1 januari 2020 in uw aanvullende verzekering? Hier vindt u de gewijzigde voorwaarden en vergoedingen op een rij.

Stottertherapie

Gaat naar basisverzekering: stottertherapie bij een logopedist valt vanaf 1 januari 2020 onder de basisverzekering. Daarom vervalt deze vergoeding in de aanvullende verzekering.

Wettelijke eigen bijdrage medicijnen

Vervallen vergoeding: voor sommige medicijnen geldt een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage werd in 2019 nog vergoed uit de aanvullende verzekering. Per 1 januari 2020 vervalt deze vergoeding.

Alle vergoedingen van de aanvullende verzekering Top Collectief

Bekijk de vergoedingen voor de aanvullende verzekering Top Collectief.

Bekijk het vergoedingenoverzicht.

Nog vragen? We zijn er voor u