Vergoeding zelfstandig behandelcentrum

Wat krijgt u vergoed voor een behandeling bij een zelfstandig behandelcentrum? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

U kunt bij elk ziekenhuis in Nederland terecht. Voor sommige behandelingen kunt u ook in een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) terecht. Een zelfstandig behandelcentrum is een samenwerkingsverband tussen 2 of meer medisch specialisten. Voor behandeling in zelfstandige behandelcentra hebt u een verwijzing nodig van een arts of een medisch specialist.

In principe worden behandelingen in een zelfstandig behandelcentrum op dezelfde manier vergoed als behandelingen in een ziekenhuis.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

Afhankelijk van de behandeling kan het zijn dat u een wettelijke eigen bijdrage moet betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerd zelfstandig behandelcentrum? Vind een zelfstandig behandelcentrum bij u in de buurt.

Niet alle behandelingen worden gecontracteerd bij de zelfstandige behandelcentra. Twijfelt u of uw zelfstandig behandelcentrum een contact heeft voor uw behandeling? Bel dan met de Ziekenhuislijn.

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice