Vergoeding zelfstandig behandelcentrum

Wat krijgt u vergoed voor een behandeling bij een zelfstandig behandelcentrum? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

U kunt bij elk ziekenhuis in Nederland terecht. Voor sommige behandelingen kunt u ook in een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) terecht. Een zelfstandig behandelcentrum is een samenwerkingsverband tussen 2 of meer medisch specialisten. Voor behandeling in zelfstandige behandelcentra hebt u een verwijzing nodig van een arts of een medisch specialist.

Meestal worden behandelingen in een zelfstandig behandelcentrum op dezelfde manier vergoed als behandelingen in een ziekenhuis.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Eigen bijdrage

Afhankelijk van de behandeling kan het zijn dat u een wettelijke eigen bijdrage moet betalen.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zelfstandig behandelcentrum met een contract? Vind een zelfstandig behandelcentrum bij u in de buurt.

We hebben niet voor alle behandelingen een contract met de zelfstandige behandelcentra. Twijfelt u of uw zelfstandig behandelcentrum een contract heeft voor uw behandeling? Bel dan met de Ziekenhuislijn.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven