Vergoeding zorg voor zintuiglijk beperkten

Wat krijgt u vergoed voor zorg bij een zintuiglijke beperking? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Zorg bij een zintuiglijke beperking krijgt u vergoed uit uw basisverzekering

Aanvullende verzekering

Geen extra vergoeding

Eigen risico

U betaalt Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering. zorg bij een zintuiglijke beperking

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Verwijzing nodig?

Ja, soms

Wat krijgt u vergoed voor zorg bij een zintuiglijke beperking?

Behandeling

U krijgt de behandeling van een zintuiglijke beperking vergoed uit de basisverzekering. Het gaat om zorg voor mensen die slechtziend, blind, slechthorend en/of doof zijn of een spraak-taalontwikkelingsstoornis hebben. Een behandeling zonder opname komt het meest voor. U leert omgaan met de beperking om zo zelfstandig mogelijk te leven. Bijvoorbeeld door het leren van gebarentaal.

Van wie hebt u een verwijzing nodig?

  • Een medisch specialist of een klinisch fysicus audiologisch centrum als de beperking niet eerder is vastgesteld of als de beperking is gewijzigd.
  • Een huisarts of jeugdarts als de beperking wel eerder is vastgesteld maar er een samenhangende zorgbehoefte bijkomt.
  • U hebt geen verwijzing nodig als het gaat om eenvoudige revalidatie bij een zorginstelling met een contract voor uw behandeling. Uw zorginstelling weet wanneer hier sprake van is.

Opname

Is opname medisch noodzakelijk? Dan wordt deze ook vergoed. Duurt uw verblijf langer dan 1 jaar? Dan hebt u een akkoordverklaring nodig. De zorginstellingen die deze zorg bieden, weten wanneer u voor opname in aanmerking komt en wanneer een akkoordverklaring nodig is.

Reiskosten

Gaat u of uw kind voor behandeling naar een instelling? Mogelijk komt u in aanmerking voor ziekenvervoer. U hebt hiervoor een machtiging van ons nodig.

U krijgt de zorg bij een zintuiglijke beperking vergoed als u naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling gaat. Gaat u naar zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een zorgverlener met een contract voor zorg voor zintuiglijk beperkten:

Zintuiglijk gehandicaptenzorg: hoe snel kunt u terecht?

Voor zintuiglijk gehandicaptenzorg zijn er nauwelijks wachtlijsten. U kunt terecht bij alle zorgaanbieders in Nederland die deze specialistische zorg bieden.