Vergoeding zorg voor zintuiglijk beperkten

Wat krijgt u vergoed voor zorg bij een zintuiglijke beperking? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Behandeling

U krijgt de behandeling van een zintuiglijke beperking vergoed uit de basisverzekering. Het gaat om zorg voor mensen die slechtziend, blind, slechthorend en/of doof zijn of een spraak-taalontwikkelingsstoornis hebben. Een behandeling zonder opname komt het meest voor. U leert omgaan met de beperking om zo zelfstandig mogelijk te leven. Bijvoorbeeld door het leren van gebarentaal.

Van wie hebt u een verwijzing nodig?

  • Een medisch specialist of een klinisch fysicus audiologisch centrum als de beperking niet eerder is vastgesteld of als de beperking is gewijzigd.
  • Een huisarts of jeugdarts als de beperking wel eerder is vastgesteld maar er een samenhangende zorgbehoefte bijkomt.
  • U hebt geen verwijzing nodig als het gaat om eenvoudige revalidatie bij een zorginstelling met een contract voor uw behandeling. Uw zorginstelling weet wanneer hier sprake van is.

Opname 

Is opname medisch noodzakelijk? Dan wordt deze ook vergoed. Duurt uw verblijf langer dan 1 jaar? Dan hebt u een akkoordverklaring nodig. De zorginstellingen die deze zorg bieden, weten wanneer u voor opname in aanmerking komt en wanneer een akkoordverklaring nodig is.

Reiskosten

Gaat u of uw kind voor behandeling naar een instelling? Mogelijk komt u in aanmerking voor ziekenvervoer. U hebt hiervoor een machtiging van ons nodig.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een zorgverlener met een contract voor zorg voor zintuiglijk beperkten:

Zintuiglijk gehandicaptenzorg: hoe snel kunt u terecht?

Voor zintuiglijk gehandicaptenzorg zijn er nauwelijks wachtlijsten. U kunt terecht bij alle zorgaanbieders in Nederland die deze specialistische zorg bieden.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven