Vergoeding zorg voor zintuiglijk beperkten

Wat krijgt u vergoed voor zorg voor zintuiglijk beperkten? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt behandeling van een zintuiglijke beperking (blind- of slechtziendheid, doof- of slechthorendheid en/of een spraak-taalontwikkelingsstoornis) vergoed uit de basisverzekering. het gaat dan om een behandeling zonder opname. Door de zorg leert iemand omgaan met een beperking en zo zelfstandig mogelijk te leven. Een voorbeeld is het leren van gebarentaal.

U hebt een verwijzing nodig van een medisch specialist, klinisch fysicus of audioloog. Deze kan bepalen of u aan de landelijke voorwaarden voor deze zorg voldoet ('NOG-verwijsrichtlijn').

De vergoeding krijgt u als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Moet u of uw kind voor behandeling naar een instelling? Mogelijk komt u in aanmerking voor zittend ziekenvervoer.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een instelling die de zorg voor zintuiglijk beperkten levert? Vind een zorgverlener.