Vergoeding zorg voor zintuiglijk beperkten

Wat krijgt u vergoed voor zorg bij een zintuiglijke beperking? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Behandeling

U krijgt de behandeling van een zintuiglijke beperking vergoed uit de basisverzekering. Het gaat om blind- of slechtziendheid, doof- of slechthorendheid of een spraak-taalontwikkelingsstoornis. Een behandeling zonder opname komt het meest voor. U leert omgaan met de beperking om zo zelfstandig mogelijk te leven. Bijvoorbeeld door het leren van gebarentaal.

Van wie heeft u een verwijzing nodig?

  • Een medisch specialist of een klinisch fysicus audiologisch centrum als de beperking niet eerder is vastgesteld of als de beperking is gewijzigd. 
  • Een huisarts of jeugdarts als de beperking wel eerder is vastgesteld maar er een samenhangende zorgbehoefte bijkomt. 
  • U heeft geen verwijzing nodig als het gaat om eenvoudige revalidatie bij een gecontracteerde zorginstelling. Uw zorginstelling weet wanneer hier sprake van is. 

Opname

Is opname medisch noodzakelijk? Dan wordt deze ook vergoed. Duurt uw verblijf langer dan 1 jaar? Dan hebt u een akkoordverklaring nodig. De zorginstellingen die deze zorg bieden, weten wanneer u voor opname in aanmerking komt en wanneer een akkoordverklaring nodig is.

Niet-gecontracteerde zorg

U krijgt de vergoeding als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Reiskosten

Gaat u of uw kind voor behandeling naar een instelling? Mogelijk komt u in aanmerking voor zittend ziekenvervoer. U hebt hiervoor een machtiging van ons nodig.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een instelling die de zorg voor zintuiglijk beperkten levert? 

Vind een zorgverlener.

Hoe snel kunt u terecht?