Alle antwoorden over wachtlijstbemiddeling

Wat is wachtlijstbemiddeling nu helemaal?

Ziekenhuizen en GGZ-instellingen hebben voor sommige behandelingen lange wachtlijsten. Drie maanden is geen uitzondering. Bij wachtlijstbemiddeling onderzoeken CZ Interventie Experts of de zorg ergens sneller kan worden geleverd. Dat kan ergens anders zijn maar dat hoeft niet. We bellen altijd eerst met de eigen zorgverlener. Regelmatig is daar ook bespoediging mogelijk zodat de werknemer niet hoeft over te stappen naar een andere zorgverlener.

Voor welke zorg is wachtlijstbemiddeling mogelijk?

De CZ Interventie Experts bemiddelen voor consulten en behandelingen in ziekenhuizen, GGZ-instellingen en zelfstandige behandelcentra (ZBC’s). Bijvoorbeeld:

  • Dagbehandelingen
  • Behandelingen zonder opname (poliklinisch)
  • Onderzoeken
  • Opnames
  • Operaties
  • Ambulante en klinische GGZ-behandelingen

Wie kan er gebruik maken van wachtlijstbemiddeling?

Alle CZ-verzekerden kunnen een beroep doen op wachtlijstbemiddeling. Bedrijven die een collectieve zorgverzekering bij CZ hebben afgesloten, kunnen via de CZ Interventie Experts wachtlijstbemiddeling ook inzetten voor medewerkers die geen verzekering bij CZ hebben afgenomen.

Hoe lang moet de wachtlijst zijn voordat wordt bemiddeld?

Binnen Nederland gelden zogenoemde treeknormen. Dat zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden volgens het ministerie van VWS. Verzekeraars zijn verplicht om ervoor te zorgen dat patiënten niet langer te hoeven wachten. De normen zijn best ruim. Voor CZ is elke vraag om wachtlijstbemiddeling een reële vraag. Ook als deze binnen de treeknorm valt. Wij bemiddelen dus ook binnen de treeknorm. Juist omdat verzuimkosten hoog zijn voor een werkgever, kunnen bedrijven bij CZ altijd wachtlijstbemiddeling inzetten.

Hoe lang duurt een wachtlijstbemiddeling?

Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. We gaan altijd binnen 2 werkdagen aan de slag. In 99% van de gevallen is er dan ook binnen 2 werkdagen een alternatief gevonden. Bij complexe gevallen is soms meer uitzoekwerk nodig en duurt het langer. Dat ligt onder meer aan de aard van de gezondheidsklachten. Een eenvoudige klacht is sneller te bemiddelen dan een klacht waarbij meerdere specialisten nodig zijn. Bij sommige aandoeningen kan ook nog extra expertise nodig zijn, een gespecialiseerde polikliniek bijvoorbeeld. Zulk uitzoekwerk vergt tijd.

Hoe werkt wachtlijstbemiddeling in de praktijk?

Het contact loopt altijd via de persoon voor wie wordt bemiddeld. De werkgever moet een werknemer wel aanmelden bij de CZ Interventie Expert. Daarna vindt er rechtstreeks contact plaats met de werknemer. De CZ Interventie Expert maakt eerst een inventarisatie. Wat is de situatie? Om welke aandoening gaat het? Hoe staat de persoon in kwestie tegenover de bemiddeling? Wat vindt hij of zij een redelijke wachttijd? Wat is de maximaal gewenste reistijd voor een behandeling? Daarna worden de mogelijkheden besproken. Wellicht zijn er opties buiten de regio of zelfs in het buitenland. Wanneer een bedrijf wachtlijstbemiddeling inzet, zal de CZ Interventie Expert de werkgever actief betrekken bij de inzet van middelen om uw medewerker sneller aan het werk te helpen.

Wat gebeurt er als de werkgever wachtlijstbemiddeling inzet, terwijl de medewerker liever wacht?

De service kan deel uitmaken van het plan van aanpak bij re-integratie. De dienstverlening voldoet aan de regels van de Wet verbetering poortwachter. Het getuigt in elk geval van goed werkgeverschap. Werkgever en werknemer hoeven het desondanks niet altijd eens te zijn. Een arbeidsongeschikte medewerker heeft altijd keuzevrijheid voor zijn behandelaar. Beoordelende instanties zullen hem dat mogelijk wel aanrekenen als hij de keuze maakt om niet naar een andere behandelaar te gaan.

Is wachtlijstbemiddeling duur?

Nee. Wachtlijstbemiddeling is kosteloos voor bedrijven en hun medewerkers. Bij CZ is wachtlijstbemiddeling kosteloos voor alle medewerkers. Of zij nu wel of geen CZ collectieve zorgverzekering hebben.

Wordt bemiddeling veel ingezet?

In 2014 maakte 3% van de verzekerden gebruik van wachtlijstbemiddeling van een zorgverzekering.

Wat levert wachtlijstbemiddeling op aan tijdwinst?

De CZ Interventie Experts hebben de wachttijd in 2015 in absolute zin met 21 werkdagen weten te verkorten. Dat is het gemiddelde van alle aanvragen die zijn geslaagd. Helaas heeft niet elke bemiddeling tot bespoediging geleid. Gemiddeld slaagt ca. 50% van de bemiddelingsaanvragen.

Wat levert wachtlijstbemiddeling een werkgever op aan geld?

Uitgaande van gemiddelde loonkosten van € 264,- per dag* is dit een besparing van € 5534,- per geslaagde bemiddeling (21 werkdagen tijdwinst). Een organisatie met 1000 medewerkers kan op jaarbasis ruim 182.000 euro besparen met wachtlijstbemiddeling.

*bron: TNO

Waarom krijgt een CZ Interventie Expert wel gedaan wat een verzekerde niet lukt?

Door een breed netwerk en uitgebreide kennis van het zorgveld, weet de CZ Interventie Expert waar zorg (sneller) geleverd wordt. Bijvoorbeeld in een Zelfstandig Behandel Centrum. Of doordat er specifieke afspraken gemaakt zijn met zorgverleners. De wachttijden verschillen per instelling en per specialisme. Zorginstellingen hebben hun eigen protocollen. Als zij op hun website aangeven hoe lang de wachttijd is voldoen ze aan de eisen. Een verzekerde heeft dan de keus om daarin mee te gaan of naar een andere zorgverlener uit te wijken. Zorgverzekeraars hebben meer mogelijkheden. Zij hebben immers afspraken met zorgverleners gemaakt. Die afspraken komen niet altijd overeen met de zorg die wordt geleverd. CZ Interventie Experts kunnen de instellingen daarop aanspreken en een behandeling of consult naar voren trekken. Doordat de CZ Interventie Experts het hele zorgveld overzien, kunnen zij snel schakelen en voor alternatieven zorgen, waardoor mensen vaak eerder kunnen worden geholpen.