4 manieren om duurzame inzetbaarheid te financieren

‘Géén kroketten meer, en dat gepaf moet afgelopen zijn!’ Kun je als HR-afdeling medewerkers direct aanspreken op hun leefstijl? Hoe ver mag je gaan? En werkt zo’n aanpak eigenlijk wel? Steeds meer bedrijven kiezen voor een goed doortimmerd plan dat medewerkers helpt om gezonder te worden. Maar hoe financier je zo’n initiatief? Een Europese subsidie is een prettig begin…

Productmanager
Ando Simonse

19 augustus 2015 7 minuten

Het verzuimcijfer in Nederland schommelt. Waar het cijfer soms historisch laag is, kan het een volgend kwartaal weer gestegen zijn. Waakzaamheid is geboden. Als HR-manager krijgt u met ontwikkelingen te maken die het risico op uitval komende jaren vergroten:

Vergrijzing en langer doorwerken

In 2020 is 75% van de beroepsbevolking tussen de 55 en 65 jaar. Mensen moeten bovendien langer doorwerken. Dat betekent een groter risico op gezondheidsklachten.

Ongezonde leefstijl

Verder is de ongezonde leefstijl van mensen een factor om rekening mee te houden. 55% van de volwassenen is te zwaar en 50% beweegt niet genoeg.

Toenemende stressklachten

Steeds meer mantelzorgers en een groeiend aantal jongeren lopen rond met stressklachten. Door deze ontwikkelingen en de zich steeds verder terugtrekkende overheid, nemen uw verantwoordelijkheid voor en belang bij de gezondheid en inzetbaarheid van uw medewerkers eigenlijk alleen maar toe.

Tijd voor inspirerende initiatieven

Duurzame inzetbaarheid is een verzameling complexe vraagstukken die vroeg of laat om aandacht vragen. Steeds meer HR-managers houden zich er inmiddels actief mee bezig. Met ondersteuning van externe specialisten worden inspirerende initiatieven gelanceerd. Die variëren van intensieve gezondheidsprogramma’s met leefstijlcoaching tot online leermodules om werkstress te verminderen en burn-out te voorkomen.

Geld als struikelblok

Hoewel de overheid duurzame inzetbaarheid stimuleert, is geld voor veel bedrijven een struikelblok. Niet elke onderneming kan zomaar budget vrijmaken om externe experts of coaches in te huren die een onderwerp als gezondheid invulling geven op de werkvloer. Toch kunt u deze uitdaging overwinnen. Een goed gezondheidsplan hoeft niet per se veel te kosten. Er zijn verschillende manieren om uw initiatieven te financieren en betaalbaar te maken. En zo een bijdrage te leveren aan duurzame inzetbaarheid.

Wat zijn uw opties?

 1. Gebruik uw collectieve ziektekostenverzekering
  Ontdubbeling van zorgkosten is het grote financiële voordeel van een collectieve zorgverzekering. Stel, een van uw medewerkers zit al maanden thuis met rugklachten. U wilt een bedrijfsfysiotherapeut inschakelen om hem weer aan het werk te krijgen. Kosten van de behandeling: € 500. Die kosten zijn in principe voor uw rekening. Meestal is uw medewerker via de collectieve zorgverzekering ook al verzekerd voor fysiotherapie. In zo’n geval is het verstandig om met toestemming van de medewerker eerst de collectieve aanvullende zorgverzekering te belasten.
 2. Zet uw werkgeverszorgverzekering in
  Hebt u ook een werkgeverszorgverzekering? Bijvoorbeeld een verzekering die de kosten van interventies dekt om dreigend lang verzuim van uw medewerker te beperken. En die dure behandeltrajecten vergoedt die niet onder de zorgverzekering vallen, maar waarvan uw medewerker wel snel herstelt? Dan kunt u eveneens een waardevolle kostenbesparing realiseren, door deze verzekering als financieringsbron te gebruiken.
 3. Spreek uw inzetbaarheidsbudget aan
  Op het gebied van gezondheid stellen verzekeraars soms inzetbaarheidsbudgetten beschikbaar. Dit zijn budgetten die u kunt inzetten om samen met uw zorgverzekeraar aan de gezondheid van uw medewerkers te werken. Zo kunt u een inzetbaarheidsbudget gebruiken om preventieve interventies op organisatie- en groepsniveau in te zetten.
 4. Externe financiële bronnen aanboren
  Overheden hechten veel belang aan duurzame inzetbaarheid en subsidiëren met grote regelmaat gezondheidstrajecten. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft van 2014 tot en met 2020 een bedrag van 507 miljoen euro aan subsidie te verdelen.

 • Het geld is bedoeld voor Nederlandse bedrijven en instellingen die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers.
 • Aanvragers kunnen 50% van de projectkosten vergoed krijgen, tot een bedrag van maximaal € 12.500. U moet dan wel een goed projectplan hebben. Bekijk de voorwaarden voor de subsidie.
 • Bedrijven kunnen hun aanvraag indienen bij Uitvoering Van Beleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • U kunt de subsidie aanvragen in de volgende tijdvakken:
  25 juni 2018 vanaf 09:00 uur tot en met 29 juni 2018 tot 17:00 uur
  12 november 2018 tot en met 16 november 2018
  8 april 2019 tot en met 12 april 2019
 • Ook de Nederlandse overheid verleent weleens subsidie voor specifieke vraagstukken. Of het UWV. Onze specialisten stellen zich continu op de hoogte van de laatste mogelijkheden.

Samenvattend

Er zijn diverse mogelijkheden om duurzame inzetbaarheid een boost te geven. Als u nu met een projectplan rondloopt dat u wilt verwezenlijken, dan is de subsidie van ESF op korte termijn een aantrekkelijke optie. Om de kans op toekenning van deze subsidie te vergroten, kunt u vrijblijvend sparren met onze bedrijfszorgspecialisten. Die investering is voor onze rekening. Zo ligt duurzame inzetbaarheid voor uw organisatie direct binnen handbereik, waardoor u uw medewerkers idealiter een werkleven lang gezond, vitaal en productief kunt houden.

Kom alles te weten over ESF

Productmanager

Ik ben financieel expert en zoek altijd naar oplossingen. Zelfs een speld in de hooiberg weet ik te vinden. Ik houd me bezig met het ontwikkelen, positioneren, implementeren en verbeteren van verzekerings- en/of bedrijfszorgproducten en diensten van CZ.

Ando Simonse

Vragen of advies? Neem contact op met een adviseur zorg en bedrijfszorg

De adviseurs zorg en bedrijfszorg helpen u graag met al uw vragen over bedrijfszorg en de collectieve zorgverzekering.
U kunt ze bereiken via de CZ Bedrijvendesk.

Naar boven