Interventies voor hoogopgeleiden

Uit onderzoek blijkt dat hooggeschoolden de grootste werkdruk ervaren. Toch zullen ze dat niet snel zeggen. En dat doen ze meestal niet eens bewust. Ze voelen zich verantwoordelijk en werken vaak door tot het ineens niet meer gaat. Ook voor leidinggevenden blijkt het lastig om signalen te ontdekken waaruit blijkt dat hun medewerkers gezondheidsproblemen hebben.

Specialist Bedrijfszorg
Loek van Groesen

17 mei 2017 3 minuten

Hoe kun je hier verbetering in aanbrengen?

Hoogopgeleiden

Preventies die HR voor hoogopgeleiden kan overwegen vallen eigenlijk in twee categorieën uiteen.

 1. Voor leidinggevenden

  Training ‘vroegtijdig signaleren van psychische klachten op de werkvloer’.
  Leidinggevenden worden opgeleid om signalen te herkennen en op effectieve wijze te bespreken met de medewerker in kwestie.
 2. Voor medewerkers 

 • Online trainingen
  Denk aan: e-coaching, rebalance of burn-out training. De medewerker heeft zelf de regie over de begeleiding die hij nodig denkt te hebben.
 • Individuele gesprekken
  Soms zijn gesprekken met een zorgprofessional nodig om de problemen van een medewerker op te lossen.
 • De Gezonde Werkplek  
  Een website boordevol informatie, online testen en deskundigen, die medewerkers helpen gezond en fit te zijn.
 • Workshop mentale veerkracht 
  Een leergang waar medewerkers leren omgaan met stress en werkdruk.

Kosten en vergoedingen

Interventies worden dikwijls vergoed vanuit de zorgverzekering, hetzij vanuit  de basisverzekering, hetzij vanuit de aanvullende verzekering van de medewerker. Het is raadzaam om dit vantevoren duidelijk te hebben, zodat u niet voor een interventie gaat betalen die vanuit een verzekering kan worden vergoed. Zorgverzekeraars kunnen inzichtelijk maken welke interventies hiervoor in aanmerking komen. Op het gebied van preventie zijn trouwens ook in specifieke situaties maatwerk afspraken te maken met verzekeraars. Bijvoorbeeld over een cursus stoppen met roken of omgaan met stress. 

Hoe meet u het effect van de investering?

Het effect van interventies is meetbaar. Maar nog niet op alle fronten even goed. Om het effect op de gezondheid van medewerkers te meten, zijn verschillende methodes ontwikkeld. RAND36 is er daar een van. De werknemer krijgt op verschillende momenten in het  traject een vragenlijst voorgelegd. Op basis van de antwoorden kan het effect in kaart worden gebracht.

De effectiviteit ten aanzien van de productiviteit en inzetbaarheid van medewerkers is lastiger meetbaar. Een projectgroep van CZ onderzoekt continu methoden die het effect ten aanzien van productiviteit en inzetbaarheid kunnen meten. We vinden het belangrijk dat het effect van arbeidsgerelateerde interventies ten aanzien gezondheidswinst en inzetbaarheid kan worden aangetoond.  

Binnenkort start CZ ook met een tevredenheidsonderzoek rondom interventies. Daarmee meten we de tevredenheid van werkgevers en werknemers over de interventie en de dienstverlening, zodat we die kunnen aanscherpen.

Wilt u meer weten over mogelijke interventies? Of doorpraten over het effect van interventies? Stuur Loek een e-mail.

Specialist Bedrijfszorg

Ik ben een bevlogen vernieuwer die grote ondernemingen adviseert op het gebied van gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Loek van Groesen