Interventies voor lager geschoolden

Het is de uitdaging om lager geschoolden gezonder te laten leven en een betere balans tussen werk en privé te realiseren. Doordat ze ook geregeld mantelzorger zijn, komen ze tijd tekort.

Adviseur zorg en bedrijfszorg
Loek van Groesen

Andere aanpak

Lager geschoold is natuurlijk een ruim begrip. Er vallen veel medewerkers onder. Door hun opleidingsniveau en soms gebrekkige kennis van de Nederlandse taal blijkt het gebruik van online interventieprogramma’s of zelfsturende instrumenten vaak minder geschikt. Juist een groepsgerichte aanpak met terugkerende thema’s kan bijdragen tot hogere deelname aan leefstijlprogramma’s en aan een blijvend resultaat. Deelnemers kunnen elkaar steunen en stimuleren.

Interventies die veelvuldig worden ingezet

Groepsinterventies

 • Stoppen met roken 
 • Gezonde voeding
 • Beweging
 • Cursus mantelzorg
 • Leefstijlcoaching
 • Work-life balance

Hoewel groepsinterventies de voorkeur genieten, zijn individuele interventies ook mogelijk. Deze interventies richten zich op specifieke problemen van medewerkers en kunnen curatief en preventief van aard zijn.

Individuele interventies

 • Wachtlijstbemiddeling
 • Schuldhulpverlening
 • Een online marktplaats voor hulpvragen, waar werknemers hulp voor anderen of voor zichzelf kunnen vragen of organiseren.
 • Dit team behandelt alle stelseloverstijgende (zorgverzekering, Wmo en AWBZ)  vragen en helpt medewerkers de weg te vinden naar hulpmiddelen, thuiszorg of psychische begeleiding van kinderen. 
 • De coach biedt inzicht in de financiële situatie van een werknemer die in de schulden zit. De coach brengt overzicht en geeft structuur en maakt samen met de cliënt een plan van aanpak om de problemen op te lossen.
 • De mantelzorgmakelaar komt thuis bij de cliënt bij complexe of uitgebreide vraagstukken wanneer alleen telefonisch contact met het CZ Zorgteam niet volstaat.

Kosten en vergoedingen

Interventies worden dikwijls vergoed vanuit de zorgverzekering, hetzij vanuit  de basisverzekering, hetzij vanuit de aanvullende verzekering van de medewerker. Het is raadzaam om dit van tevoren duidelijk te hebben, zodat u niet voor een interventie gaat betalen die vanuit een verzekering kan worden vergoed. Zorgverzekeraars kunnen inzichtelijk maken welke interventies hiervoor in aanmerking komen. Op het gebied van preventie zijn trouwens ook in specifieke situaties maatwerk afspraken te maken met verzekeraars. Bijvoorbeeld over een cursus stoppen met roken of omgaan met stress. 

Hoe meet u het effect van de investering?

Het effect van interventies is meetbaar. Maar nog niet op alle fronten even goed. Om het effect op de gezondheid van medewerkers te meten, zijn verschillende methodes ontwikkeld. RAND36 is er daar een van. Medewerkers krijgen op verschillende momenten in het traject een vragenlijst voorgelegd. Op basis van de antwoorden kan het effect in kaart worden gebracht.

De effectiviteit ten aanzien van de productiviteit en inzetbaarheid van medewerkers is lastiger meetbaar. Een projectgroep van CZ onderzoekt continu methoden die het effect ten aanzien van productiviteit en inzetbaarheid kunnen meten. We vinden het belangrijk dat het effect van arbeidsgerelateerde interventies ten aanzien gezondheidswinst en inzetbaarheid kan worden aangetoond.

Wilt u  meer weten over mogelijke interventies? Of doorpraten over het effect ervan? Stuur Loek een e-mail.

Adviseur zorg en bedrijfszorg

Ik zoek samen met klanten naar een efficiënte manier om gezondheid van medewerkers te verbeteren. Door meer te investeren in preventie, dragen we bij aan het betaalbaar houden van de zorg.

Loek van Groesen

Vragen of advies? Neem contact op met een adviseur zorg en bedrijfszorg

De adviseurs zorg en bedrijfszorg helpen u graag met al uw vragen over bedrijfszorg en de collectieve zorgverzekering.
U kunt ze bereiken via de CZ Bedrijvendesk.

Naar boven