Interventies voor ouderen

Het is de uitdaging om oudere werknemers inzetbaar en gemotiveerd te houden tot hun pensioendatum. U moet ze geschikt houden voor de arbeidsmarkt, zowel intern als extern.

Specialist Bedrijfszorg
Loek van Groesen

22 augustus 2018 3 minuten

Knelpunten detecteren

Een goed, leeftijdsbestendig gezondheidsbeleid kan een van de oplossingen zijn. Om dat te ontwerpen is eerst in- en overzicht nodig. Er zijn diverse tools die HR kan inzetten om knelpunten in de organisatie ten aanzien van oudere medewerkers te  detecteren. Deze variëren van een laagdrempelige online test tot een diepgaande PMO. 

Ouderen

Geschikte interventies

Naast interventies die u bedrijfsmatig kunt inzetten, zijn er ook interventies verkrijgbaar die zich meer richten op het individu. Van generiek tot heel specifiek. Bijvoorbeeld: 

  • Websites over gezondheid 
    Medewerkers kunnen hier informatie vinden over gezondheid en ontvangen soms zelfs persoonlijk advies om hun vitaliteit te verbeteren.
  • Do something different 
    Een effectief programma om gewoontes te doorbreken door te doen.
  • Workshop ‘Doorwerken met kanker kan’
  • Herstel- en balansprogramma’s 
    Interventiespecialisten kunnen uitzoeken of de programma’s uit de individuele zorgverzekering van de medewerker worden vergoed.

Kosten en vergoedingen

Interventies worden dikwijls vergoed vanuit de zorgverzekering, hetzij vanuit  de basisverzekering, hetzij vanuit de aanvullende verzekering van de medewerker. Het is raadzaam om dit van tevoren duidelijk te hebben, zodat u niet voor een interventie gaat betalen die vanuit een verzekering kan worden vergoed. Zorgverzekeraars kunnen inzichtelijk maken welke interventies hiervoor in aanmerking komen. Op het gebied van preventie zijn trouwens ook in specifieke situaties maatwerk afspraken te maken met verzekeraars. Bijvoorbeeld over een cursus stoppen met roken of omgaan met stress.

Hoe meet u het effect van de investering?

Het effect van interventies is meetbaar. Maar nog niet op alle fronten even goed. Om het effect op de gezondheid van medewerkers te meten, zijn verschillende methodes ontwikkeld. RAND36 is er daar een van. De werknemer krijgt op verschillende momenten in het traject een vragenlijst voorgelegd. Op basis van de antwoorden kan het effect in kaart worden gebracht.

De effectiviteit ten aanzien van de productiviteit en inzetbaarheid van medewerkers is lastiger meetbaar. Een projectgroep van CZ onderzoekt continu methoden die het effect ten aanzien van productiviteit en inzetbaarheid kunnen meten. We vinden het belangrijk dat het effect van arbeidsgerelateerde interventies ten aanzien gezondheidswinst en inzetbaarheid kan worden aangetoond.

Binnenkort start CZ ook met een tevredenheidsonderzoek rondom interventies. Daarmee meten we de tevredenheid van werkgevers en werknemers over de interventie en de dienstverlening, zodat we die kunnen aanscherpen.

Wilt u meer weten over mogelijke interventies? Of doorpraten over het effect van interventies? Stuur Loek een e-mail.

Specialist Bedrijfszorg

Ik ben een bevlogen vernieuwer die grote ondernemingen adviseert op het gebied van gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Loek van Groesen