Waarom zou je in het voorjaar al over je collectiviteit nadenken?

De collectieve zorgverzekering lijkt een typisch najaarsproduct. Zorgverzekeraars maken in die periode hun premies bekend, waarna werkgevers offertes aanvragen. Met scherpe deadlines als gevolg. Bedrijven komen dan dikwijls tijd tekort om intern alles nog af te stemmen. Dus stellen ze de introductie van het nieuwe collectief liever een jaartje uit. Zonde van de tijd en energie.

Nadenken over uw zorgverzekering

Het proces van voorbereiding tot en met de overstap van deelnemers kan zomaar een half jaar of langer duren!

Waarom besteden verreweg de meeste organisaties pas op het laatste moment aandacht aan een collectieve zorgverzekering?

Een collectieve zorgverzekering wordt vaak als secundaire arbeidsvoorwaarde beschouwd. Werkgevers zien het als hun plicht om medewerkers een verzekering te kunnen bieden. Als ze aan het eind van het jaar een contract met een zorgverzekeraar hebben gesloten, zijn ze al tevreden. Ze beseffen nog onvoldoende dat een partnership met een zorgverzekeraar het hele bedrijf veel profijt kan opleveren op het gebied van zorg, verzuim en gezond personeel.

Bij een collectieve zorgverzekering draait het toch alleen om korting?

In de praktijk komt het inderdaad vaak voor dat organisaties slechts oog hebben voor het kortingspercentage dat ze kunnen bedingen. De afdeling inkoop moet de zorgverzekering tegen een zo’n hoog mogelijke korting zien te verwerven. Maar als de ene zorgverzekering 5 euro per maand duurder is dan de andere, en de ene geeft een korting van 10% en de andere 8%, dan is de ene nog steeds duurder. Korting alleen zegt niet zoveel.

Welke voordelen biedt een collectieve zorgverzekering dan nog meer, naast een korting?

Een goede collectieve zorgverzekering is een samenspel tussen werkgever, zorgverzekeraar en medewerker.

  • De werkgever kan afspraken maken over de aanvullende collectieve verzekering, zodat deze beter past bij het bedrijf. Stel dat een aantal medewerkers last heeft van lage rugklachten, dan is meer fysiotherapie mogelijk.
  • Hoe meer medewerkers aan de collectiviteit meedoen, des te gunstiger het is voor de werkgever. Die weet dan precies welke zorg (curatief en preventief) wordt vergoed. Dat bespaart kosten.
  • De zorgverzekeraar kan werkgevers steunen door passende zorg voor de medewerker te organiseren.
  • De medewerker profiteert met het hele gezin van de kortingen en ruime vergoedingen.

Kortom, het mes snijdt aan alle kanten.

Is het voorjaar niet een beetje erg vroeg om over de zorgverzekering voor het jaar erop na te denken?

Eigenlijk is dat al aan de late kant. Een traject om een (nieuw) collectief zorgcontract af te sluiten, vergt zeker een half jaar. Er komt veel bij kijken. Dat wordt vaak onderschat. Een offertetraject slaagt meestal wel, maar daarmee heeft het bedrijf nog geen collectieve zorgverzekering. Allereerst is er draagvlak nodig. In elk geval van de directie. Soms wordt ook de ondernemingsraad bij het proces betrokken. De keuze voor een verzekeraar die bij het bedrijf past, is ook niet één-twee-drie genomen.

Voordat alles is voorbereid en afgestemd zijn vier à vijf maanden verstreken. Intussen ontwikkelt de zorgverzekeraar een communicatieplan om medewerkers tot een overstap te bewegen. De uitvoering van dit plan neemt al snel twee maanden in beslag. Half december is idealiter alles geregeld en zijn de medewerkers overgestapt.

Bedrijven die zich pas in het najaar met hun zorgverzekering gaan bezighouden, doen zichzelf tekort.

Waarom is een collectieve aanvullende zorgverzekering duurder dan een individuele verzekering?

Een collectieve aanvullende zorgverzekering is een ander product dan een individuele aanvullende zorgverzekering. Een collectiviteit werkt niet alleen voor een medewerker, maar ook voor het bedrijf. De dekking is daarom uitgebreider, ook op preventief gebied. De griepprik wordt bijvoorbeeld vergoed, evenals Preventief Medisch Onderzoek, meer fysiotherapie, meer orthodontie en een snellere behandeling in geval van noodzakelijke psychologische hulp. De premie ligt hierdoor iets hoger, maar de korting en de ruimere vergoedingen, voor het hele gezin, maken het voor medewerkers desondanks aantrekkelijk om toch aan de collectiviteit mee te doen.

Is er maatwerk mogelijk?

Dat ligt aan de onderhandelingen en de tijd die werkgevers nemen om een goede analyse te maken van de dingen die ze nodig hebben. Natuurlijk werken zorgverzekeraars veelal met standaard pakketten, maar er zijn diverse opties om een collectief zo in te richten dat hij van meerwaarde is voor de onderneming en de mensen die er werken.

Een voorbeeld. Wordt er bovenmatig vaak beroep gedaan op fysiotherapie? Dan kan een verzekeraar daar een speciale voorziening voor treffen. Ook op het gebied van preventie zijn trouwens interessante afspraken te maken met verzekeraars. Bijvoorbeeld over een cursus stoppen met roken of omgaan met stress. Niemand is gebaat bij arbeidsongeschikte medewerkers of langdurig verzuim.

Verzekeraars zeggen dat een zorgverzekering meer is dan een secundaire arbeidsvoorwaarde. Waaruit blijkt dat?

Gezondheid in relatie tot duurzame inzetbaarheid is het sleutelwoord. Werkgevers zijn naarstig op zoek naar partijen die hen kunnen helpen om hun medewerkers gezond te houden. Vaak doen ze een beroep op een arbodienst terwijl ze hun zorgverzekeraar kosteloos hadden kunnen inschakelen. Een zorgverzekeraar weet precies hoe zorg, verzuim en gezondheid aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Door goede afspraken te maken, kan een collectieve zorgverzekering een interessante bron zijn waarmee HR gezondheid en duurzame inzetbaarheid kan financieren. Zo werkt een collectieve zorgverzekering niet alleen voor medewerkers, maar voor het hele bedrijf.

In 8 stappen een collectieve zorgverzekering kiezen.

Haal het meest uit uw collectieve zorgverzekering en ontdek welke 8 stappen u kunt zetten.

Start vandaag

Contact

Esther van de Laar is adviseur zorg en bedrijfszorg bij CZ. Ze is verantwoordelijk voor 50 collectiviteiten van Nederlandse bedrijven. Ze komt uit de ARBO-hoek en hamert op preventie. Ze vindt dat je verzuim voor moet zijn. Daarom praat ze graag over gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Esther van de Laar

Lees ook:

Gezondheid in uw jaarplan voor 2017

Gezondheid opnemen in uw HR-jaarplan

Een succesvol plan begint met een heldere definitie en een scherpe analyse.

Zo doet u dat

Collectiviteit voor bedrijven

Collectieve zorgverzekering werkt voor het hele bedrijf

Voordelen van zoveel mogelijk deelnemers aan een collectiviteit

Lees wat het u oplevert

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief voor HR-professionals met actuele thema’s rondom gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Ja, schrijf mij in

Bel ons

Hebt u vragen of wilt u advies? Neemt u dan contact met ons op

Telefoonnummer
088 555 71 00
Te bereiken op
Maandag t/m vrijdag
Openingstijden
8:30 - 17:30 uur