GezondWerkenTest

De GezondWerkenTest is een van de gezondheidsrisico-onderzoeken die inzicht geeft in de risico's die uw medewerkers lopen. U krijgt op deze manier inzicht in de gezondheid en levensstijl van uw medewerkers. De uitkomsten kunnen gebruikt worden om te bepalen welke maatregelen u kunt treffen om toekomstig verzuim te voorkomen.

Het online invullen van de GezondWerkenTest kost uw medewerkers ongeveer 20 minuten. Daarna ontvangen zij per e-mail een rapport op maat met tips en adviezen.

Als werkgever ontvangt u een schriftelijke rapportage op afdelingsniveau. Om de privacy van uw medewerkers te waarborgen, krijgt u een totaaloverzicht en geen inzicht in de resultaten per individuele medewerker.

Op basis van de uitkomsten van de GezondWerkenTest kunnen wij een plan van aanpak voor u maken en u desgewenst helpen bij de implementatie hiervan. Na de implementatie krijgt u van ons resultaten teruggekoppeld en kunnen we u adviseren om bij te sturen waar dat nodig is.

Wat betekent dat voor u?

Met de GezondWerkenTest krijgt u inzicht in de vitaliteit van uw medewerkers. Op basis van de uitkomsten kan CZ u helpen met het (verder) vormen van uw gezondheidsbeleid.

Gesprek aanvragen

Bel ons

CZ Bedrijvendesk

088 555 71 00
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur