Nieuw declaratiesysteem

Vanaf 27 mei 2022 hebben wij een nieuw declaratiesysteem in gebruik genomen. Op deze pagina vindt u meer informatie over de ontwikkelingen.

In het kort

  • Het nieuwe systeem werkt met de VEKTIS-standaarden voor digitale communicatie. Het is belangrijk dat declaraties hieraan voldoen. Zo kunnen we ze namelijk sneller afhandelen.
  • Met het nieuwe declaratiesysteem betalen we geen declaraties meer voor zorg waarvoor mensen geen verzekering hebben afgesloten. Deze declaraties werden voorheen nog wel (deels) door ons aan u voorgeschoten.

Afhandeling declaraties

Vanaf het moment dat het systeem in werking treedt, gaan wij een deel van de declaraties voortaan op een andere manier afhandelen:

  • CZ groep betaalt aan u de declaraties waarvoor verzekerden een verzekering hebben afgesloten. Het gaat om zorg uit zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering. CZ schiet ook het eventuele eigen risico of de eigen bijdrage aan u voor en vordert dit bij verzekerden. Het maakt niet uit of de maximale vergoeding van verzekerden wel of niet bereikt is. Op deze manier kunnen onze verzekerden bovendien indien nodig gebruik maken van onze uitgebreide betalingsregelingen. Afhankelijk van afspraken met zorgverleners werden de bedragen tot nu toe soms wel en soms niet door ons voorgeschoten en gevorderd bij verzekerden.
  • CZ groep betaalt aan u geen declaraties meer voor zorg waarvoor verzekerden geen verzekering hebben afgesloten. Voorheen schoten we deze nog (deels) voor en vorderden we deze later terug bij de verzekerde. Vanwege privacyregels mag dat niet meer. We mogen namelijk niet weten welke onverzekerde zorg een verzekerde afneemt.

Afrekenspecificatie klopt niet

Door een technische fout in ons nieuwe systeem, staan per ongeluk verkeerde bedragen gemeld op onze afrekenspecificaties. Het gaat om specificaties van declaraties die tot en met 12 juli 2022 bij ons zijn ingediend. In de kolom ‘toegekend’ staat dat er € 0,- is toegekend, ook wanneer de declaratie wel (deels) is toegekend. De uitbetaling is wel goed gegaan, wij hebben het bedrag uitbetaald waar volgens de voorwaarden recht op was. Onze excuses voor de onduidelijkheid, wij begrijpen dat dit vervelend is. Deze technische fout is inmiddels verholpen.

Richtlijnen VEKTIS

Ons nieuwe systeem is volledig ingeregeld op basis van de VEKTIS standaarden voor digitale communicatie. Bij het indienen van declaraties is het daarom belangrijk dat elke declaratie aan deze standaarden voldoet. Zo zorgen we samen voor een snelle en juiste afhandeling van de nota’s. Bekijk de richtlijnen of check hieronder of er speciale aandachtspunten zijn voor uw zorgsoort.

Meer informatie over declareren per zorgaanbieder

Houd er rekening mee dat de rubriek 'berekend bedrag' het bedrag moet zijn dat u daadwerkelijk wil ontvangen. En als er voor zorg een machtiging nodig is, dan moet deze vooraf worden aangevraagd.

Voor sommige zorgsoorten gelden specifieke aandachtspunten. Kijk hiervoor bij uw zorgsoort:

Naar boven