Samen aan de slag voor betere wondzorg

In Nederland zijn er te veel patiënten met slecht genezende wonden. CZ wil de complexe wondzorg verbeteren. Samen met zorgaanbieders is een aantal pilots gestart. De resultaten zijn veelbelovend.

In 6 pilots in verschillende regio's hebben we zorgprofessionals bij elkaar gebracht en oplossingen gefaciliteerd die bijdragen aan de verbetering van wondzorg in de keten. 

De resultaten zijn veelbelovend. Er wordt sneller doorverwezen naar de juiste behandelaar, waardoor de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Én er is een dalende lijn zichtbaar in de sluitingstijd van wonden. Wonden gaan dus echt sneller dicht.

Waarom vindt CZ complexe wondzorg zo belangrijk?

Jaarlijks zijn er zo’n 350.000 wondzorgpatiënten in Nederland. Zij worden vaak dagelijks, soms zelfs meerdere keren per dag behandeld. Volgens CZ kan de wondzorg in Nederland veel beter. Wij vinden dat patiënten mogen verwachten dat hun wonden zo snel mogelijk worden gedicht en dat onnodige complicaties worden voorkomen. CZ wil samen met u de sluitingstijd van wonden drastisch versnellen. Zo verhogen we de kwaliteit van leven van de patiënt en verlagen we de kosten van de zorg. 

Versnipperde en inefficiënte wondzorg

Waarom zijn er zoveel wonden die niet goed genezen? We zien bijvoorbeeld dat zorgverleners onderling te weinig met elkaar communiceren. En dat het kennisniveau bij zorgaanbieders niet altijd toereikend is. Mede hierdoor is de wondbehandeling vaak versnipperd en inefficiënt.

Het kennisniveau moet omhoog. En er moeten duidelijke afspraken komen over 'stepped care', waarbij de juiste zorgverlener het juiste verbandhulpmiddel gebruikt, in de juiste frequentie in de juiste fase van de wond.

Een integrale wondzorgketen

Ons uiteindelijke doel is een integrale wondzorgketen. Maar dat kunnen we niet alleen. Daarom bundelen we onze kennis en expertise met die van onze partners in het veld.

Rollen en verantwoordelijkheden

Om de integrale wondzorgketen goed te laten functioneren, moeten zorgverleners hun rol en verantwoordelijkheden in de keten beter oppakken. Daar is een aantal veranderingen voor nodig. Dít is wat we willen bereiken:

Huisarts

De huisarts verwijst patiënten met een complexe wond tijdig door naar de juiste zorgverlener. Dit vereist een meer coördinerende rol. Én goede informatie van de wondregisseur of het ziekenhuis. Dat vraagt om goede afspraken. De regionale wondregisseur zal hier het initiatief voor nemen.

Wijkverpleegkundige of verzorgende

Deze verzorgt de wond zoals de wondregisseur in het behandelplan heeft bepaald. En overlegt met de wondregisseur als er twijfel is over bijvoorbeeld de genezing of wondverbandmiddelen.

Wondregisseur

De wondregisseur is de spin in het web in de integrale wondzorgketen en voert de regie over de afstemming, coördinatie en continuïteit. Om dat goed te kunnen doen, stellen wij (in afwachting van de kwaliteitsstandaard van het Wondplatform) een aantal (kwaliteits)eisen.

Het ziekenhuis

Wij vinden: ‘in de eerste lijn wat kan en in de tweede lijn wat moet’. Daarom zien we graag dat de wondregisseur afspraken maakt met ziekenhuizen over samenwerking en verwijzing. We verwachten hierin een constructieve houding van ziekenhuizen.

De hulpmiddelenleverancier

De hulpmiddelenleverancier levert de juiste wondverbandmiddelen op het juiste moment. Wij zijn van mening dat de inzet van de wondregisseur leidt tot een efficiëntere en effectievere inzet van wondverbandmiddelen.

Wat is de rol van CZ?

 • We gaan de discussie aan met partijen in het veld over nieuwe ontwikkelingen zoals ketenzorg en stepped care. Waar wondzorg onderwerp van gesprek is, praten wij mee. 
 • We nodigen zorgprofessionals uit om nieuwe ideeën en initiatieven met ons te delen. Zelf delen we proactief onze kennis met alle betrokken partijen.
 • We brengen zorgprofessionals bij elkaar en faciliteren oplossingen die bijdragen aan verbetering van wondzorg in de keten.


WoundMonitor

Het merendeel van de pilotdeelnemers maakt gebruik van de registratiesystemen WoundMonitor® en/ of WoundMonitor® Light; dit zijn digitale registratieprogramma’s die zorgverleners bij de behandeling en overdracht van patiënten ondersteunt. De patiënt, de voortgang van de wond, behandelingsstappen en verzorgingsmaterialen worden in het systeem zo volledig mogelijk vastgelegd. Zo is elke 'wondzorgverlener' op de hoogte van de geschiedenis en laatste tussenstand en kan snel worden vastgesteld of specialistische kennis nodig is. De gezamenlijke gegevens zorgen voor een verdere verbetering van de bestaande protocollen.

Het gebruik van de WoundMonitor® voorkomt misverstanden en bovenal: het bevordert het genezingsproces. De WoundMonitor® is ontwikkeld door Mitralis BeterZorg in Heerlen met ondersteuning van CZ.

2020: Goede wondzorg voor iederéén

Na de successen uit de pilots, willen we de wondzorg in de rest van Nederland beter gaan organiseren. Want CZ vindt dat iedereen recht heeft op goede wondzorg. Het is onze ambitie om in 2020 in heel Nederland integrale wondzorg te realiseren.

Wie zijn onze pilotdeelnemers?

 • Expertisecentrum Wondzorg Oosterhout (ECW)
  Een samenwerking tussen De Riethorst Stromenland en Thebe. Werkgebied: regio Breda/ Oosterhout en Land van Heusden en Altena.
 • Kenniscentrum Wondbehandeling De Zorggroep (KWB)
  Werkgebied Noord- en Midden-Limburg met wondpoli’s in Venray, Roermond en Geleen. 
 • Mitralis Expertise Centrum Wondzorg en Meander Groep Zuid-Limburg
  Samenwerking tussen Mitralis ECW/ BBeterZorg en Meander Thuiszorg van Meander Groep Zuid-Limburg. Werkgebied: Parkstad Limburg. 
 • Wondzorg Zeeland
  Samenwerking onder naam van het consortium Zorg Zeker Zeeland van zorgaanbieders Iriz thuiszorg, Ouderenzorg Noord-Beveland, Cederhof Kapelle en Eilandzorg Schouwen-Duiveland. Werkgebied: Zeeland. 
 • Mediq CombiCare – Xpertise Optimaal Benut
  Deelnemende partners: Wond Xpertise Eerste Lijn Drechtsteden (Internos/ MOB, Aafje, Albert Schweitzer ziekenhuis), Wond Xpertise Eerste Lijn Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee (Careyn, CuraMare, Stichting KOEL) en Zorggroep Haringvliet. 
 • ZuidZorg
  Werkgebied: regio Eindhoven en omstreken.

Lees meer in het dubbelinterview 'Samen de controle op complexe wonden'.