Samen aan de slag voor betere wondzorg

In Nederland zijn er te veel patiënten met slecht genezende wonden. CZ wil de complexe wondzorg verbeteren. Samen met zorgaanbieders zijn we een aantal pilots gestart. De resultaten zijn opvallend: een complexe wond kan vele malen sneller genezen door een andere werkwijze.

Een goede inschatting van wonden, het in de gaten houden van de genezing en het vergroten van kennis over wonden bij huisartsen en thuiszorgorganisaties versnelt het genezen van een complexe open beenwond (Ulcus Cruris). Hierdoor kan de genezing van de wond met gemiddeld 20 weken worden verkort. 

Beter voor het welzijn van patiënt en mantelzorger én voor de zorgkosten. Want de pilot liet zien dat er per patiënt ongeveer € 700,- minder is uitgegeven aan wondverzorging (materiaal en zorg). CZ verwacht dat ook het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen zal verminderen. We hebben de ervaringen die zijn opgedaan in de pilots verwerkt in de zorginkoop voor 2018. 

Waarom vindt CZ complexe wondzorg zo belangrijk?

Jaarlijks zijn er zo’n 400.000 wondzorgpatiënten in Nederland. Zij worden vaak dagelijks, soms zelfs meerdere keren per dag behandeld. Volgens CZ kan de wondzorg in Nederland veel beter. Wij vinden dat patiënten mogen verwachten dat hun wonden zo snel mogelijk genezen en dat onnodige complicaties worden voorkomen. CZ wil samen met u de sluitingstijd van wonden drastisch versnellen. Zo verhogen we de kwaliteit van leven van de patiënt en verlagen we de kosten van de zorg.

Versnipperde en inefficiënte wondzorg

Waarom zijn er zoveel wonden die niet goed genezen? We zien bijvoorbeeld dat zorgverleners onderling te weinig met elkaar communiceren. En dat het kennisniveau bij zorgaanbieders niet altijd toereikend is. Mede hierdoor is de wondbehandeling vaak versnipperd en inefficiënt.

Het kennisniveau moet omhoog. En er moeten duidelijke afspraken komen over 'stepped care', waarbij de juiste zorgverlener het juiste verbandhulpmiddel gebruikt, in de juiste frequentie in de juiste fase van de wond.

Een integrale wondzorgketen

Ons uiteindelijke doel is een integrale wondzorgketen. Maar dat kunnen we niet alleen. Daarom bundelen we onze kennis en expertise met die van onze partners in het veld. Om de integrale wondzorgketen goed te laten functioneren, moeten zorgverleners hun rol en verantwoordelijkheden in de keten beter oppakken. 

Lees meer over de wondzorgketen


Wat is de rol van CZ?

 • We gaan de discussie aan met partijen in het veld over nieuwe ontwikkelingen zoals ketenzorg en stepped care. Waar wondzorg onderwerp van gesprek is, praten wij mee. 
 • We nodigen zorgprofessionals uit om nieuwe ideeën en initiatieven met ons te delen. Zelf delen we proactief onze kennis met alle betrokken partijen.
 • We brengen zorgprofessionals bij elkaar en faciliteren oplossingen die bijdragen aan verbetering van wondzorg in de keten.


Zorgdossier

De wondregisseur maakt voor elke patiënt een behandelplan en houdt dit bij in een zorgdossier. Dit kan in het eigen systeem zijn of bijvoorbeeld in de registratiesystemen WoundMonitor® of WoundMonitor® Light, ontworden door BBeterzorg/Mitralis Expertise Centrum Wondzorg. CZ is betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit registratiesysteem.

De vorderingen van het genezingsproces worden via het systeem  vergeleken met bestaande protocollen en verwachtingen. Er is registratie mogelijk in woord en beeld (foto’s van de wond) zodat de wondregisseur op de hoogte blijft van het herstel en indien nodig het behandelplan kan bijstellen of doorverwijzen naar een medisch specialist.

Vergroten van wondkennis

In de pilot was het vergroten van specifieke wondkennis een belangrijk onderdeel. Een groot aantal wijkverpleegkundigen is specialistisch opgeleid tot wondverpleegkundige of -wondconsulent of bijgeschoold op het gebied van wondbehandeling. Ditzelfde deden we bij huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden. Deze groep heeft een immers belangrijke signalerende functie. 

Door de aandacht voor wondzorg is de vraag naar wondspecifieke opleidingen in Nederland gegroeid. Er komt vanaf september 2018 een derde wondspecifieke post HBO opleiding bij (in Nieuwegein).

Snelle signalering van een complexe wond is net zo cruciaal als de goede verzorging. Er valt juist ook winst te behalen op de tijd die zit tussen het ontstaan van de wond en het moment dat iemand adequaat wordt behandeld door de juiste deskundige op het juiste moment binnen de hele zorgketen. Een goed werkende integrale wondzorgketen waarin elke zorgverlener zijn of haar rol en verantwoordelijkheid kent, is dus erg belangrijk.


2020: Goede wondzorg voor iederéén

Na de successen uit de pilots, willen we de wondzorg in de rest van Nederland beter gaan organiseren. Want CZ vindt dat iedereen recht heeft op goede wondzorg. Het is onze ambitie om in 2020 in heel Nederland integrale wondzorg te realiseren.

Wie zijn onze pilotdeelnemers?

 • Expertisecentrum Wondzorg Oosterhout (ECW)
  Een samenwerking tussen De Riethorst Stromenland en Thebe. Werkgebied: regio Breda/ Oosterhout en Land van Heusden en Altena.
 • Kenniscentrum Wondbehandeling De Zorggroep (KWB)
  Werkgebied Noord- en Midden-Limburg met wondpoli’s in Venray, Roermond en Geleen. 
 • Mitralis Expertise Centrum Wondzorg en Meander Groep Zuid-Limburg
  Samenwerking tussen Mitralis ECW/ BBeterZorg en Meander Thuiszorg van Meander Groep Zuid-Limburg. Werkgebied: Parkstad Limburg. 
 • Wondzorg Zeeland
  Samenwerking onder naam van het consortium Zorg Zeker Zeeland van zorgaanbieders Iriz thuiszorg, Ouderenzorg Noord-Beveland, Cederhof Kapelle en Eilandzorg Schouwen-Duiveland. Werkgebied: Zeeland. 
 • Mediq CombiCare – Xpertise Optimaal Benut
  Deelnemende partners: Wond Xpertise Eerste Lijn Drechtsteden (Internos/ MOB, Aafje, Albert Schweitzer ziekenhuis), Wond Xpertise Eerste Lijn Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee (Careyn, CuraMare, Stichting KOEL) en Zorggroep Haringvliet. 
 • ZuidZorg
  Werkgebied: regio Eindhoven en omstreken.

Lees meer over wondzorg
Dubbelinterview 'Samen de controle op complexe wonden'.
Opvallende versnelling in genezing complexe wond door andere werkwijze
Integrale wondzorgketen leidt tot betere wondzorg