Preferentiebeleid geneesmiddelen

CZ wil de zorg zo betaalbaar mogelijk houden. Om de zorgkosten te beperken voeren wij een voorkeursbeleid voor medicijnen.

Artikelpreferentiebeleid

CZ heeft na een zorgvuldig selectieproces diverse voorkeursgeneesmiddelen aangewezen. Binnen een groep onderling vervangbare geneesmiddelen vergoeden wij geen kosten voor andere producten. Hierop maken wij alleen een uitzondering als behandeling met een geselecteerd middel medisch onverantwoord is. Wil een patiënt, zonder medische indicatie, toch een ander middel gebruiken? Dan betaalt de patiënt dit zelf. Hier vindt u de lijst met voorkeursgeneesmiddelen.

Prijspreferentie

De apotheekhoudende declareert het geneesmiddel met de laagste apotheekinkoopprijs. Bij het verwerken van de declaraties zal CZ prijsafwijkingen van maximaal 5% van de laagste prijs accepteren. Als de apotheekhoudende een geneesmiddel aflevert met een prijs die buiten deze 5% valt, zal de laagste prijs vergoed worden.

Bij de bepaling van de laagste prijs worden verschillende PRK-codes met elkaar gekoppeld tot PRK-codegroepen of PRK-clusters. Een cluster wordt bepaald door de werkzame stof, de sterkte en de toedieningsweg. Per toedieningsweg hanteren wij uitzonderingen als de codes niet te clusteren zijn. Het geneesmiddel dat dient als referentieproduct (het product met de laagste prijs) moet voldoende leverbaar zijn. Zo niet, dan wijzen wij het eerstvolgende laagstgeprijsde product als referentieproduct aan.  

Doelmatig afleveren van doorgeleverde bereidingen

Prijspreferentie geldt ook voor doorgeleverde bereidingen. Onderstaand overzicht geeft een aantal voorbeelden van doorgeleverde bereidingen waarvoor op dit moment verschillende geneesmiddelen per PRK-cluster beschikbaar zijn. Wij verwachten dat u ook bij doorgeleverde bereidingen voor het meest doelmatige, toegelaten en beschikbare middel kiest.

Naam doorgeleverde bereiding

Verpakking

PRK-cluster

Beclometason/mesalazine klysma 3mg/4g/100g fl 100 gram 00037451
Hydrocortison tablet 5mg 30 st. 00107271 & 00069973
Morfine hcl infvlst 10mg/ml cassette 100ml 1 st. 00094706
Aripiprazol tablet 1mg 30 st. 00108545 & 00108960
Aripiprazol tablet 2,5mg 30 st. 00108553 & 00108693

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact